fbpx
Przyjdź poMoc – wsparcie osób bezdomnych w powiecie skarżyskim
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Skarżysko-Kamienna
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
31 325,00 EUR
Dotacja:
29 200,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności

W 2018 r. liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne w powiecie skarżyskim wyniosła 364, liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego – 18 (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej 2019). Oznacza to, że blisko 400 osób w powiecie jest zagrożonych bezdomnością. Jej powody są różne: nieszczęśliwe zbiegi okoliczności, rozkład życia rodzinnego, eksmisja z miejsca zamieszkania; bezdomność często wiąże się również z nadużywaniem np. alkoholu (Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skarżyska-Kamiennej 2016 – 2021). Osoby dotknięte bezdomnością wymagają stałego wsparcia nie tylko w postaci zapewnienia noclegu, ale również opieki medycznej, posiłków, przygotowania zawodowego, pomocy w uzyskaniu samodzielnego mieszkania.
Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia osób dotkniętych bezdomnością w powiecie skarżyskim.
Dla osób w kryzysie bezdomności zorganizujemy spotkania z „żywymi książkami” – osobami, które pokonały ten kryzys. Uruchomimy Punkt Pomocy, w którym zapewnimy poradnictwo prawne i psychologiczne, terapię uzależnień, opiekę medyczną, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (indywidualne ścieżki wsparcia). Przeprowadzimy trening kompetencji społecznych (6 spotkań: Ja- autorefleksja, Mój świat, Ja w grupie, Moi sąsiedzi, Moje potrzeby, Ja i finanse). Dla przedstawicieli samorządu i organizacji zorganizujemy wizytę studyjną we Wspólnocie Betlejem, gdzie osoby dotknięte bezdomnością same wyremontowały dom. Podejmiemy inicjatywę uchwałodawcza w celu pozyskania pustostanów na potrzeby osób bezdomnych.
Ze wsparcia Punktu Pomocy skorzysta 20 osób dotkniętych bezdomnością z powiatów skarżyskiego i koneckiego. Minimum 2 osoby podejmą zatrudnienie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel