fbpx
PRZYSTAŃ przestrzeń wsparcia, aktywności, rozwoju
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Tarnobrzeg
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 993,00 EUR
Dotacja:
27 993,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane, poradnictwo
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych

Według danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności liczba dzieci z niepełnosprawnością rośnie. W 2020 r. w powiecie tarnobrzeskim wydano aż 141 orzeczeń w grupie wiekowej 0-16 lat. Większość rodziców zmuszona jest do rezygnacji lub znacznego ograniczenia aktywności zawodowej. Konieczne wydatki na leczenie, rehabilitację i terapię najczęściej powodują obniżenie statusu materialnego rodzin, co w połączeniu z brakiem czasu i motywacji naraża je na wykluczenie z wielu dziedzin życia. W Tarnobrzegu nie ma oferty wsparcia skierowanej bezpośrednio do rodziców i opiekunów/ek dzieci z niepełnosprawnością – tę lukę chcemy zapełnić naszymi działaniami.
Przeprowadzimy 4 cykle 9 warsztatów tematycznych: psychoedukacyjny, z prawnikiem, z reha-managerem, fotograficzny, cukierniczy, artystyczny, rękodzielnicze: florystyka i krawiectwo oraz komputerowy; poprowadzimy grupę wsparcia, warsztaty makijażu zakończone sesją zdjęciową, zajęcia taneczno-gimnastyczne. Zorganizujemy 3 wyjazdy na wydarzenia kulturalne: koncert, spektakl teatralny, zwiedzanie muzeum. Społeczność lokalną zaprosimy na 3 konferencje dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnością (m.in. na temat alternatywnych metod komunikacji, funkcjonowania na rynku pracy, form rehabilitacji), zachęcimy rodziców do podzielenia się własnymi doświadczeniami. W czasie wszystkich działań wolontariusze (nauczyciele i studenci) zapewnią dzieciom opiekę.
Dzięki projektowi powstanie Ośrodek Aktywności Przystań, poprawi się funkcjonowanie rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Rodzice i opiekunowie/ki zyskają świadomość własnych praw, nabędą nowe kompetencje i zwiększą swoją aktywność, również poprzez zaangażowanie w samorzecznictwo.
W zaplanowanych działaniach weźmie udział 100 rodziców i opiekunów/ek dzieci z niepełnosprawnością z Tarnobrzegu i okolic.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel