fbpx
Przyszłość jest teraz. Klimat i migracje a sprawczość młodych.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, migranci, młodzi dorośli, młodzież, nauczyciele, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Chcemy rozmawiać z młodzieżą i dać im narzędzia do współdecydowania o przyszłości. Liczne badania wskazują, że młodzi z mniejszych miejscowości „w większości prezentują postawę bierną społecznie czy politycznie”, a mówienie o „katastrofie klimatycznej” to przesada.
W naszym projekcie traktujemy młodych żyjących z migrant(k)ami lub konsekwencjami zmian klimatu w małych miejscowościach w Wielkopolsce jak ekspertów/tki codzienności. Życie w bliskości z cudzoziemcami/kami i zmieniającą się naturą, według prognoz naukowych, stanie się przyszłością większości z nas. Wraz z czterema grupami z wielkopolskich gmin będziemy pracować nad mini-projektami odpowiadającymi na lokalne problemy ekologiczne/migracyjne. Każda grupa weźmie udział w cyklu trzech warsztatów, a na podstawie przeprowadzonej diagnozy lokalnej zaprojektuje działanie dla swojej gminy i je zrealizuje. Cały proces będzie przebiegać pod opieką animatorów i w ścisłej współpracy z doświadczonymi edukatorami i trenerkami, z dużą uważnością na samodzielność i kreatywność młodzieży. Grupy wezmą udział w zjeździe integracyjnym, a następnie wspólnie wypracują narzędzia do prowadzenia debat z rówieśni(cz)kami z większych miast w województwie i wprowadzą je w życie. Na podstawie obserwacji procesu projektowego i wywiadów z uczestni(cz)kami projektu stworzymy raport badawczy o tym, jak młodzi myślą o przyszłości i jak przez współdziałanie zmienia się ich poczucie sprawstwa.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel