fbpx
Przyszłość jest teraz. Klimat i migracje a sprawczość młodych.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, migranci, młodzi dorośli, młodzież, nauczyciele, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

W naszym projekcie chcieliśmy stworzyć przestrzeń do rozmowy z młodzieżą o przyszłości. Z badań Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przeprowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych (2016-2017) oraz badań IPSOS wykonanych dla OKO.press w 2019 roku wynikało, że pomimo istnienia wielu ruchów młodzieżowych, młodzi są bierni społecznie czy politycznie, a mówienie o katastrofie klimatycznej często postrzegają jako przesadę. Te zjawiska widoczne były szczególnie wśród młodzieży z mniejszych miejscowości, więc to do nich najbardziej chcieliśmy dotrzeć. Jednocześnie badania BRPO pokazywały, że młodzi byli często zamknięci na migrantów i migrantki, którzy z wielu powodów, coraz częściej docierają do Polski. Życie w bliskim sąsiedztwie z cudzoziemcami/kami oraz zbliżająca się katastrofa klimatyczna, według prognoz naukowych, staną się przyszłością większości z nas.
Zaangażowaliśmy więc młodych mieszkańców i mieszkanki Wielkopolski do działań oraz do myślenia o przyszłości. Wyposażyliśmy ich w wiedzę i narzędzia do wspólnej rozmowy o wyzwaniach, z którymi mogą się wkrótce mierzyć: wspomnianą katastrofą klimatyczną i większymi ruchami migracyjnymi. Wraz z czterema grupami młodzieży z wielkopolskich gmin pracowaliśmy nad mini-projektami partycypacyjnymi odpowiadającymi na lokalne problemy ekologiczne/migracyjne. Każda grupa wzięła udział w cyklu trzech warsztatów, a na podstawie przeprowadzonej diagnozy lokalnej zaprojektowała działanie dla swojej gminy i następnie je zrealizowała. Cały proces przebiegał pod opieką animatorów i animatorek, w ścisłej współpracy z doświadczonymi edukator(k)ami i trener(k)ami, z dużą uważnością na samodzielność i kreatywność młodzieży. Uczestnicy/czki projektu wzięli udział w zjeździe integracyjnym, a następnie wspólnie wypracowali narzędzia do prowadzenia debat z rówieśni(cz)kami. Przeprowadzili również warsztaty o mówieniu i debatowaniu o przyszłości dla 8 grup młodzieżowych z województwa. Na podstawie obserwacji procesu projektowego i wywiadów z młodymi stworzyliśmy raport badawczy o tym, jak młodzi myślą o przyszłości i jak przez współdziałanie zmienia się ich poczucie sprawstwa. Młodzież miała też okazję do rozwoju umiejętności rozmowy i dyskusji, z wywiadów ewaluacyjnych wynika, że udział w projekcie zwiększył ich poczucie sprawczości oraz wiedzę o klimacie i migracjach. W trakcie projektu, młodzież miała okazję poznać migrantów i migrantki z ich okolic.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel