fbpx
Rada na osiedla
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Ostróda
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
89 168,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, członkowie rad konsultacyjnych, samorządowcy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Teren Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie) nie jest w pełni pokryty działającymi radami osiedli, a te które istnieją i działają borykają się z zaangażowaniem mieszkańców/nek, frekwencją w wyborach do rad oraz z niewielkimi środkami finansowymi i uprawnieniami nadanymi im przez miasto. Obecnie regularnie działają tylko 3 rady i obszar ich działalności nie dosięga ponad połowy mieszkańców/nek miasta. Chcemy wspierać aktywność społeczną mieszkańców/nek Ostródy poprzez ożywienie takiej formy aktywności osiedlowej. Oczywiście nie da się tego narzucić odgórnie, więc na 6 osiedlach metodą zorganizowania społecznego wspólnie z Radą Miasta wypracujemy pakiet uchwał dających realne narzędzia i uprawnienia dla rad osiedli.

Projekt dzielimy na dwa filary: pracę ze społecznościami osiedli które wesprzemy organizacyjnie i merytorycznie oraz pracę z przedstawiciel(k)ami Rady Miasta – w celu zmiany lokalnego ustroju osiedli, być może nawet zmiany granic, aby lepiej odpowiadały potrzebom mieszkańców i mieszkanek. Po pierwsze, zrekrutujemy i przeszkolimy 10 osób – Organizatorów Społecznych, którzy w ramach szkolenia dowiedzą się jak zachęcić mieszkańców/nki do włączenia się w oddolne działania oraz jak uczyć samodzielności w działaniach społecznych (bez naszego wsparcia). Następnie zorganizujemy serię spotkań, na których mieszkańcy/nki określą swoje potrzeby, podzielą się na grupy i ustalą swoje cele i plan regularnych spotkań. Ostatnim etapem będzie działanie z Radą Miasta. Zorganizujemy wspólny wyjazd przedstawicieli/ek rad osiedli i miasta do samorządów, które aktywnie rozwijają różne formy osiedlowej współpracy (Wrocław, Dąbrowa Górnicza). Na bazie wszystkich doświadczeń pomożemy nowym lider(k)om lokalnych społeczności i przedstawiciel(k)om Rady Miasta wspólnie wypracować nowe zasady osiedlowego organizowania się i stworzyć stały zespół koordynujący działanie rad osiedli.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel