Rady seniorów – narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Bjerkaker LæringsLab (BLL), Oslo, Norwegia
Norsensus Mediaforum (NM), Oslo, Norwegia
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 966 EUR
Dotacja:
74 966 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc, sieciowanie
Grupy docelowe:
samorządowcy, seniorzy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Rady Seniorów odgrywają ważną rolę w aktywizacji obywatelskiej osób starszych, reprezentowaniu ich interesów oraz we współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi organizacjami. Jednak, według naszych badań są one wciąż rzadkością w Małopolsce – tylko 18% gmin województwa posiada taką radę. Dodatkowo, według pisma eksperckiego “Polityka Senioralna”, aż 80% istniejących rad w Polsce nie otrzymuje wsparcia pozwalającego na rozwój kompetencji ich członków/iń i rozwój organizacyjny.
Reagujemy za na ten problem, organizując szkolenia dla przedstawicieli/ek wybranych rad i grup z Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. Wezmą oni udział w warsztatach prowadzonych przez naszych partnerów z Norwegii. Eksperci/tki z organizacji Bjerkaker LæringsLab opowiedzą o technikach partycypacyjnych, budowaniu dialogu społecznego i aktywizacji seniorów/ek, powołując się na praktyki obecne w Norwegii. Z kolei organizacja Norsensus Mediaforum, która specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności medialnych i komunikacyjnych, przeprowadzi praktyczne warsztaty o metodach tworzenia i prowadzenia kampanii informacyjnych i komunikacji w działalności społecznej.
Zorganizujemy także pilotażowe procesy partycypacyjne w czterech dwóch gminach województwa małopolskiego, w ramach których stworzymy lokalne polityki senioralne. Połączymy grupy seniorów/ek w ramach spotkań Małopolskiej Sieci Rad Seniorów, gdzie wymienią się one doświadczeniami, wyzwaniami i osiągnięciami w swojej pracy. Przeprowadzimy konsultacje dla istniejących rad oraz grup seniorów/ek chcących je założyć w swoich gminach w Małopolsce. Opracujemy z nimi plan działania, diagnozę potrzeb osób starszych i możliwości współpracy z lokalną władzą. Na koniec, zorganizujemy konferencję, w której przedstawiciele/ki rad i aktywnych grup senioralnych z całej Polski, organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów/ek oraz nasi partnerzy, wymienią się dobrymi praktykami i doświadczeniami w swojej pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel