fbpx
Rady seniorów – narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Bjerkaker LæringsLab (BLL), Oslo, Norwegia
Norsensus Mediaforum (NM), Oslo, Norwegia
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-05-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
74 966,00 EUR
Dotacja:
74 966,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc, sieciowanie
Grupy docelowe:
samorządowcy, seniorzy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Rady Seniorów odgrywały i wciąż odgrywają ważną rolę w aktywizacji obywatelskiej osób starszych i reprezentowaniu ich interesów we współpracy z władzami samorządowymi i lokalnymi organizacjami. Jednak, według naszych badań, są one wciąż rzadkością w Małopolsce – tylko 18% gmin województwa posiada taką radę. Dodatkowo, według pisma eksperckiego “Polityka Senioralna”, aż 80% istniejących rad w Polsce nie otrzymuje wsparcia pozwalającego na rozwój kompetencji ich członków/iń i rozwój organizacyjny.
Zareagowaliśmy na ten problem organizując szkolenia dla przedstawicieli/ek wybranych rad i grup z Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. Wzięli oni udział w warsztatach prowadzonych przez naszych partnerów z Norwegii. Eksperci/tki z organizacji Bjerkaker L?ringsLab opowiedzieli o technikach partycypacyjnych, budowaniu dialogu społecznego i aktywizacji seniorek/ów, powołując się na praktyki stosowane w Norwegii. Z kolei przedstawiciele organizacji Norsensus Mediaforum, która specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności medialnych i komunikacyjnych, przeprowadzili praktyczne warsztaty o metodach tworzenia i prowadzenia kampanii informacyjnych i komunikacji w działalności społecznej.
Zorganizowaliśmy pilotażowe procesy partycypacyjne w dwóch gminach województwa małopolskiego, w ramach których stworzyliśmy lokalne polityki senioralne. Na spotkaniach Małopolskiej Sieci Rad Seniorów zapoznaliśmy ze sobą różne grupy seniorów/ek, wymieniły się one doświadczeniami, wyzwaniami i osiągnięciami w swojej pracy. Przeprowadziliśmy konsultacje dla istniejących rad oraz grup seniorek/ów chcących je założyć w swoich gminach w Małopolsce. Opracowaliśmy z nimi plan działania, diagnozę potrzeb osób starszych i możliwości współpracy z lokalną władzą. Na koniec, zorganizowaliśmy konferencję, w czasie której przedstawiciele/ki rad i aktywnych grup senioralnych z całej Polski, organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów/ek oraz nasi partnerzy wymienili się dobrymi praktykami i doświadczeniami w swojej pracy.
Dzięki opracowaniu polityk senioralnych w Skawinie i Nowym Targu, udało nam się zacieśnić współpracę pomiędzy radami seniorów a urzędami. Z przeprowadzonych ankiet wiemy, że osoby biorące udział w szkoleniach i doradztwie, podniosły swoje kompetencje w zakresie organizacji spotkań i prowadzenia kampanii informacyjnych. A dzięki spotkaniom Małopolskiej Sieci różne grupy senioralne mogły się poznać, wymienić wiedzą oraz doświadczeniami i zainspirować do dalszych działań.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel