fbpx
Razem zmieniamy jutro – program wspierania dzieci i dorosłych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 085,00 EUR
Dotacja:
72 267,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samoorganizacja / samopomoc, wsparcie asystenckie
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego i „gettyzację” osób mieszkających na największym osiedlu socjalnym w Białymstoku. Na osiedlu lokowane są rodziny, które – przez brak odpowiedniego wsparcia i przytłaczające problemy, takie jak ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia czy choroby – nie poradziły sobie w sytuacjach kryzysowych. Aż 76 % z nich korzysta z pomocy społecznej (MOPR). Bezrobocie, wskaźnik przestępczości oraz skala przemocy domowej są wysokie. Na osiedlu brakuje inwestycji, a zniszczone bloki i przestrzeń wspólna nie są odnawiane. Prowadzona przez władze polityka polega raczej na izolacji niż na integracji, co pogłębia nierówności społeczne w mieście i dalsze wykluczenie rodzin mieszkających na osiedlu socjalnym.
Projekt składał się z kilku uzupełniających się działań: asysty wspierającej rodziny, asysty usamodzielniania młodzieży, animacji środowiskowej oraz poradnictwa prawnego i konsultacji. Regularne, indywidualne wsparcie asystentek rodzin obejmowało m.in. pomoc emocjonalną, socjalną, wychowawczą oraz pomoc w kwestiach zdrowotnych. Rodziny korzystały również ze specjalistycznego poradnictwa prawnego. Asysta dla młodzieży polegała na wsparciu indywidualnym oraz grupowym kilku nastolatek i nastolatków opuszczających placówkę wsparcia dziennego oraz pieczę zastępczą. Grupy samopomocowe dla mieszkańców i mieszkanek opierały się z kolei na wymianie doświadczeń z sąsiadami i sąsiadkami, m.in. w zakresie obsługi komputera, pisania pism oficjalnych, dysponowania pieniędzmi. Osoby z grupy samopomocowej wraz z animatorem przygotowały pięć tematycznych spotkań sąsiedzkich sprzyjających integracji mieszkańców i mieszkanek. Dodatkowo w placówkach prowadzonych przez Grantobiorcę zorganizowano animacje dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców.
Projekt wpłynął na poprawę sytuacji – wzmocnienie, odzyskanie sprawczości i usamodzielnienie – 20 rodzin z dziećmi oraz młodzieży (6 osób) z osiedla socjalnego w Białymstoku. Tym samym stanowił krok w kierunku wyrównania szans mieszkańców i mieszkanek osiedla socjalnego. Z działań skorzystało w sumie – w różnym stopniu – około 150 osób. Bez wątpienia zacieśniły się więzi społeczne i rozwinęła się aktywność mieszkańców i mieszkanek. Grantobiorca liczy, że dzięki przeprowadzonym działaniom oraz ich efektom, wpłynął pośrednio na władze samorządowe oraz na politykę społeczną miasta.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel