fbpx
Regionalna Strefa Pomocy
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Olsztyn
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 30-11-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane, poradnictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, seniorzy

Usługami opiekuńczymi Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Olsztyna i okolicznych gmin objętych było w 2019 r. 2013 osób, a 60% z nich miało ponad 80 lat. Liczba rodzin objętych wsparciem w opiece nad osobami zależnymi wyniosła w 2017 r. 1416, a w 2019r. – 1584. Liczba ta rośnie, a Ośrodki Pomocy Społecznej i same rodziny podkreślają, że dostępność różnych form wsparcia jest niewystarczająca. Bardzo trudna jest sytuacja rodzin, w których konieczność opieki nad osobą zależną pojawia się nagle, np. wskutek udaru. Brak przygotowania do podjęcia opieki skutkuje często decyzją o umieszczeniu osoby zależnej w placówce całodobowej.
Projekt odpowiada na problemy rodzin osób niesamodzielnych oraz problem braku miejsca, w którym mogłyby one otrzymać kompleksową pomoc i dzięki temu zapewnić właściwą opiekę swoim bliskim w domu.
Stworzymy szkołę dla opiekunów/ek osób starszych: szkolenia (pielęgniarka, fizjoterapeuta, gerontolog) oraz przeprowadzimy warsztaty dotyczące kompetencji społecznych, praw osób niesamodzielnych i działań rzeczniczych. Zapewnimy indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, prawne i opiekuńcze (także w domu osób starszych) oraz opiekę wytchnieniową. Stworzymy indywidualne plany wsparcia dla 20 rodzin i zainicjujemy grupy samopomocowe. Stworzymy sieć kontaktów oraz bazę informacji o dostępnych formach pomocy. Opracujemy 2 poradniki i 10 filmów instruktażowych dotyczących praw osób niesamodzielnych, dostępnych form pomocy i zasad pielęgnacji. Zorganizujemy dyżury Rzecznika Osób Starszych (porady, interwencje, reprezentowanie), a także konferencję edukacyjną dla podmiotów opiekuńczych. Wydamy 2 numery kwartalnika ”Generacja”.
W efekcie powstanie skoordynowany system wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych, który pozwoli im poczuć się bezpiecznie i podnieść jakość życia. Ze wsparcia skorzysta 100 osób.
W działaniach uczestniczyć będą niesamodzielne osoby starsze i ich rodziny z Olsztyna i okolicznych gmin.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel