fbpx
Rezerwat Biosfery czy Zagłębie Węglowe? Obywatelska debata o przyszłości Polesia
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Partnerzy:
Lubelska Grupa Badawcza, Lublin, Polska
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
64 950,00 EUR
Dotacja:
64 950,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, rozmowa mimo różnic
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, samorządowcy, społeczeństwo

Polska część Polesia należy do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie” i jest obszarem o unikatowych wartościach przyrodniczych, szczególnie jeśli chodzi o retencję i warunki wodne. Na tym obszarze planowana jest budowa wielkiego zagłębia węglowego – „drugiego Śląska”, co jest będzie miało negatywne skutki dla środowiska. Zależy nam, żeby zagrożenie to zostało zauważone i wzięte pod uwagę przez mieszkańców/ki i inwestorów. Zaangażujemy osoby mieszkające w tym regionie do wspólnej rozmowy o rozwoju Polesia i alternatywach dla modelu opartego na wydobyciu węgla, które nie niszczą środowiska.

Zorganizujemy debatę obywatelską dotyczącą rozwoju górnictwa na Polesiu, zapraszając do niej przedstawiciel(k)i różnych grupy mieszkańców/nek regionu. Poruszymy na niej wątki klimatu, ochrony przyrody i zasobów wodnych, a także sprawiedliwej transformacji regionów węglowych. Debata będzie się składać z części edukacyjnej, prezentacji postulatów różnych stron – samorządów, aktywistów/ek, biznesu i związków górniczych oraz wspólnego wypracowania rekomendacji dotyczących przyszłości wydobycia węgla na Polesiu dla władz lokalnych i regionalnych oraz mieszkańców/nek. Opublikujemy raport zawierający rozwinięcie wniosków z debaty. Dotrzemy do osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru planowanego Poleskiego Zagłębia Węglowego i zsieciujemy ich, by jeszcze skuteczniej wspierały te ścieżki rozwoju regionu, które nie zagrażają jego przyrodzie. Wspólnie wymyślimy i zrealizujemy akcję społeczną na Polesiu, która zaprezentuje postulaty zrównoważonego rozwoju regionu i ochrony terenów podmokłych.

Partnerem w naszym projekcie jest Lubelska Grupa Badawcza, która ma duże doświadczenie w animacji i badaniach społecznych – poprowadzi ona debatę jako neutralny podmiot, co zapewni procesowi przejrzystość i wiarygodność.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel