fbpx
Rezerwat Biosfery czy Zagłębie Węglowe? Obywatelska debata o przyszłości Polesia
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Partnerzy:
Lubelska Grupa Badawcza, Lublin, Polska
Okres realizacji:
01-10-2021 - 13-05-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
64 950,00 EUR
Dotacja:
64 950,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, rozmowa mimo różnic
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, samorządowcy, społeczeństwo

Polska część Polesia należy do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie” i jest obszarem o unikatowych wartościach przyrodniczych oraz o szczególnym znaczeniu jeśli chodzi o retencję i warunki wodne. Ten obszar to również Lubelskie Zagłębie Węglowe a planowany rozwój górnictwa stwarza ogromne ryzyko dla przyrody i zasobów wodnych. Zależało nam, żeby zagrożenie to zostało zauważone i wzięte pod uwagę przez mieszkańców i inwestorów. Zaangażowaliśmy osoby mieszkające w tym regionie do wspólnej rozmowy o rozwoju Polesia i alternatywach przyjaźniejszych środowisku.
Zorganizowaliśmy debatę dotyczącą rozwoju górnictwa na Polesiu, zapraszając do niej przedstawiciel(k)i różnych grup osób mieszkających w regionie. Poruszyliśmy na niej wątki klimatu, ochrony przyrody i zasobów wodnych, a także sprawiedliwej transformacji regionów węglowych. Debata składała się z części edukacyjnej z udziałem ekspertek/ów i zainteresowanych stron (biznesu, samorządów, instytucji ochrony przyrody, przyrodników) oraz wspólnego wypracowania rekomendacji dotyczących przyszłości wydobycia węgla na Polesiu. Powstało 26 postulatów adresowanych do różnego rodzaju decydentów. Opublikowaliśmy raport rozwijający wnioski z debaty. Dotarliśmy do osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru planowanego Poleskiego Zagłębia Węglowego i zsieciowaliśmy ich, by skuteczniej wspierały te ścieżki rozwoju regionu, które nie zagrażają jego przyrodzie. Wspólnie wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy akcję “Karawana Poleska”, poprzedzoną konferencją prasową w Lublinie. Główną częścią akcji była czterodniowa trasa rowerowa, podczas której rozmawialiśmy z napotkanymi osobami o projekcie i o regionie. W gminnych miejscowościach, na targowisku w Urszulinie i przy kopalni Bogdanka odbyło się 10 akcji z transmisjami na żywo, banerami oraz ulotkami. Zorganizowaliśmy także koncert “Pieśni dla Bagien” poświęcony ochronie poleskiej przyrody na terenie parkingu Poleskiego Parku Narodowego.
Partnerem w naszym projekcie była Lubelska Grupa Badawcza, która ma duże doświadczenie w animacji i badaniach społecznych – poprowadziła ona debatę jako neutralny podmiot, co zapewniło procesowi przejrzystość i wiarygodność.

Udało nam się poddać temat rozwoju górnictwa wielowątkowej dyskusji. Dzięki Debacie Poleskiej udało nam się dotrzeć z tym tematem do społeczności lokalnej i do instytucji publicznych. To dla nas duży sukces, że tyle osób zaangażowało się we wspólną rozmowę o rozwoju regionu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel