fbpx
Rodzicielska Współdzielnia Edukacyjna
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Płużnica
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
bliscy, dzieci, społeczność lokalna

Gmina Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie) liczy około 4200 mieszkanek i mieszkańców. Do ich dyspozycji jest zaledwie jedna szkoła podstawowa, której wyniki od dawna plasują się poniżej średniej wojewódzkiej. Dyrekcja podejmowała próby wdrożenia nowych, polecanych przez ekspertów/ki rozwiązań, takich jak rezygnacja z zadań domowych, jednak do tej pory spotykało się to ze sprzeciwem rodziców i nauczycieli/ek o tradycyjnym podejściu do edukacji i rozwoju dzieci. Wśród rodziców są jednak również osoby, które chcą dla swoich dzieci edukacji, w której podstawą efektywnego nauczania byłaby troska o dobrostan emocjonalny uczniów i uczennic. Ponieważ rodzice ci stanowią mniejszość, ich głos nie jest wystarczająco słyszalny – często nie mówią o swoich pomysłach głośno z obawy przed osądem.

Wesprzemy tych rodziców w takich obszarach jak: komunikacja, zdrowie, edukacja seksualna i ekologia. Projekt kierujemy do grupy 26 rodziców uczniów i uczennic z gminy Płużnica oraz do 4 osób związanych z miejscową szkołą (dyrekcji, nauczycieli/ek, przedstawicieli/ek organu prowadzącego). Uczestnicy/czki wezmą udział w szkoleniach, które dostarczą im argumentów w dyskusji o zmianach w szkole. Będą się regularnie spotykać, poznają sposoby na zaangażowanie się w życie szkoły i będą wspólnie szukać okazji do działania. Aby doświadczyć działania i wypromować swoje argumenty, uczestnicy/czki zrealizują także 4 inicjatywy, które będą miały na celu przeciwdziałanie problemom, z jakimi mierzy się szkoła, w wymienionych wyżej obszarach. Odbędą się również sesje coachingowe, które pomogą rodzicom przezwyciężyć trudności i wesprą w skutecznym szukaniu rozwiązań. W końcowej fazie projektu przy współpracy partnerów nieformalnych zorganizujemy Forum Edukacyjne skierowane do mieszkańców/nek gminy oraz osób z zewnątrz dotyczące proponowanych zmian w szkole.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel