fbpx
Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
70 406,00 EUR
Dotacja:
70 406,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania informacyjne, działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, dzieci, młodzież, nauczyciele, społeczeństwo

Według danych Komisji Europejskiej Polska jest jednym z krajów członkowskich o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Wynika to z niewłaściwych zachowań kierowców/czyń – nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz braku należytej uwagi, która jest skutkiem popularnego przekonania, że bezpieczeństwo rowerzysty/ki to jego/jej własna odpowiedzialność. Wypadki wynikają też w dużej mierze z braku praktycznych umiejętności wśród samych rowerzystów/ek. Polski system szkolenia rowerzystów/ek ogranicza się do nauki przepisów i zajęcia w szkole prowadzone są często przez osoby nie mające do tego specjalnych kwalifikacji i młodzież nie uczy się jeździć w warunkach prawdziwego ruchu drogowego.

Odpowiadamy na ten problem, prowadząc ogólnopolską kampanię o bezpieczeństwie rowerzystów/ek i pozostałych niechronionych uczestników/czek ruchu drogowego. Wezmą w niej udział uczniowie i uczennice oraz nauczyciele/ki z wybranych szkół w Polsce. Przeprowadzimy cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej o bezpieczeństwie ruchu drogowego w praktyce, roli roweru w mieście i inicjatywach organizacji rowerowych, które wywierają wpływ na lokalne polityki. Zorganizujemy cztery seminaria dla osób uczących wychowania komunikacyjnego w szkołach, na których opowiemy o bezpieczeństwie niechronionych uczestników/czek ruchu oraz skutecznych metodach prowadzenia praktycznych zajęć rowerowych. Stworzymy nowoczesny program szkolenia rowerzystów/ek, który szkoły będą mogły wdrażać w swoich placówkach. Zorganizujemy też ogólnopolski zjazd edukatorów/ek rowerowych, na którym przeszkolimy i połączymy osoby zainteresowane edukacją rowerową w szkołach i samorządach. Stworzymy również stronę internetową, która połączy aktywistów/ki i edukatorów/ki rowerowych oraz osoby z samorządów odpowiedzialne za edukację i bezpieczeństwo ruchu z całej Polski, żeby wspólnie pracować nad reformą edukacji rowerowej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel