fbpx
Równe media dla demokracji w Polsce
Obszar wsparcia:
media dla demokracji
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Press Club Polska , Warszawa
Okres realizacji:
01-11-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
131 521,00 EUR
Dotacja:
131 521,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Z raportu „The Media Pluralism Monitor” z 2022 r. wynika, że dla wolności mediów i ich działalności strażniczej ważne są m.in. warunki pracy dziennikarzy i dziennikarek. Jednocześnie, jak wynika z przyjętego w tym samym roku zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy, jakościowemu dziennikarstwu sprzyja przeciwdziałanie dyskryminacji w redakcjach. Założeniem projektu jest więc nie tylko wzmocnienie standardów równościowych mediów w Polsce z perspektywy treści dostarczanych odbiorcom, ale również rozwiązań usprawniających funkcjonowanie redakcji jako miejsca pracy. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że w Polsce istnieje potrzeba zwiększania wiedzy dziennikarzy i dziennikarek o przysługującej im ochronie prawnej w przypadku naruszeń których doświadczają w swojej pracy Odpowiemy na te problemy organizując Akademię Równych Mediów. Zrekrutujemy do niej dziennikarzy i dziennikarki z całej Polski, zwłaszcza tych pracujących w mediach lokalnych i obywatelskich. W ramach Akademii zorganizujemy 4 dwudniowe wyjazdy do Warszawy, gdzie odbędą się warsztaty o ochronie prawnej dziennikarzy/rek, równym traktowaniu w miejscu pracy i równościowych standardach pracy np. inkluzywnym języku przygotowanych treści. Będzie to okazja do poznania się osób pracujących w małych redakcjach i wymienienia się wiedzą i kontaktami. Zorganizujemy dyżury porad prawnych dla dziennikarzy i dziennikarek z całego kraju dostępne online i telefonicznie. Stworzymy Bazę Informacji – stronę z publikacjami związanymi z wolnymi mediami i równym traktowaniem. Przedstawimy ją na końcowym wydarzeniu (dostępnym potem jako webinarium), na którym zaprezentujemy „Równościowe standardy pracy w redakcji” wypracowane w trakcie Akademii. Naszym partnerem jest Press Club Polska, który zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji dziennikarzy/ek w Polsce oraz dba o prawa obywateli/ek do uzyskiwania rzetelnych informacji wesprze nas w promocji projektu, w rekrutacji osób do Akademii oraz promocji naszego poradnictwa prawnego.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel