fbpx
S.O.S – wsparcie organizacji streetworkerskich.
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Federacja Organizacji Streetworkerskich na rzecz Dzieci i Młodzieży - FOS
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
33 500,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, profesjonaliści

Badania przeprowadzone przez nas wśród 13 organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu pokazały, że 25% streetworkerów nie zostało przeszkolonych do pracy z wykorzystaniem tej metody. Tylko 6 organizacji prowadzi regularne szkolenia doskonalące warsztat pracy, 30% badanych organizacji w ogóle nie superwizuje swoich pracowników, a 25% nie prowadzi ewaluacji realizowanych programów. Taki stan rzeczy ma przełożenie na efektywność podejmowanych działań w środowisku otwartym.
Projekt „SOS – wsparcie organizacji streetworkerskich” ma na celu poprawę jakości usług świadczonych przez organizacje streetworkerskie działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem.
Zajmiemy się edukacją i wsparciem innych organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą. Poprowadzimy 8 szkoleń w zakresie metodyki pracy streetworkerskiej, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań poszczególnych organizacji oraz 40 jednodniowych superwizji. Przewidujemy też dodatkowe superwizje interwencyjne (rozwiązywanie konkretnego problemu). Planujemy działania diagnostyczne ukierunkowane na aktualizację podejścia i metodyki pracy w środowisku otwartym (pogłębione diagnozy problemów organizacji streetworkerskich – 30 wywiadów, warsztaty kooperacyjne dla przedstawiciele organizacji objętych badaniami jakościowymi, publikacja zawierająca analizę potrzeb i problemów). Zorganizujemy spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, z którymi współpracują nasz organizacje członkowskie w celu rozmowy o możliwościach wdrożenia wypracowanego modelu pracy na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
Efektem tych działań będzie raport zawierający sugestię dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczący systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metodyki streetworkingu oraz profesjonalizacja metod pracy 10 organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem. Przeszkolonych zostanie 60 osób.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel