fbpx
Senior partycypuje w sprawach lokalnych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Zdzieszowice
Województwo (siedziba):
opolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-04-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
13 320,00 EUR
Dotacja:
13 320,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, seniorzy

W ramach projektu przyczyniliśmy się do zwiększenia aktywności społecznej osób w wieku 60+ z powiatu krapkowickiego i strzeleckiego (woj. opolskie). Z wniosków sformułowanych w czasie konferencji „RS-partnerstwo z samorządami” oraz z Ogólnopolskiego Spotkania Rad Seniorów wynikało, że tylko 16% seniorek/ów angażuje się społecznie, a aż 73% takich osób uważa, że nie ma żadnego wpływu na działania w swojej gminie. Według naszych badań i obserwacji wynikało to z niewystarczającego poziomu wiedzy z zakresu metod i technik partycypacji społecznej oraz małej liczby inicjatyw skierowanych do osób starszych. Jednocześnie seniorzy/rki są najbardziej liczną grupą społeczną w tych powiatach.

W ramach naszego projektu zachęciliśmy seniorki/ów do aktywności wolontaryjnej oraz udziału w konsultacjach społecznych. Zrealizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych i wizyt studyjnych oraz stworzyliśmy mapę lokalnych problemów osób starszych m.in. metodą spacerów badawczych czy panelu z senior(k)ami. W ramach warsztatów seniorzy/rki poznali aspekty prawne i dobre praktyki wolontariatu oraz tworzenia inicjatyw, formy partycypacji i konsultacji społecznych, a także sposoby nawiązywania kontaktu i współpracy z lokalnym samorządem. Na koniec przeprowadziliśmy warsztaty ewaluacyjne, na których seniorzy/rki wypracowali rekomendacje dla lokalnych władz dotyczące zaangażowania i włączania osób starszych w lokalne aktywności i konsultacje. W naszych działaniach wzięło udział łącznie 53 osoby powyżej 60 lat, które mieszkały lub działały na terenie powiatu krapkowickiego i strzeleckiego.

Z przeprowadzonych ankiet pre i post, wynika, że zwiększyła się świadomość seniorek/ów na temat ich sprawczości. Mogli się przekonać o tym, że brak ich głosu oznacza brak wiedzy samorządu o ich potrzebach. Zaczęli oni m.in. częściej przeglądać strony gmin i wypełniać ankiety, które badają potrzeby mieszkańców/nek.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel