fbpx
Senior partycypuje w sprawach lokalnych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Zdzieszowice
Województwo (siedziba):
opolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-04-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
13 320,00 EUR
Dotacja:
13 320,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
członkowie rad konsultacyjnych, seniorzy

Zwiększymy aktywność społeczną osób w wieku 60+ z powiatu krapkowickiego i strzeleckiego (woj. opolskie).

Z wniosków konferencji „RS–partnerstwo z samorządami” oraz z Ogólnopolskiego Spotkania Rad Seniorów wynika, że tylko 16% seniorów/ek angażuje się społecznie, a aż 73% takich osób uważa, że nie ma żadnego wpływu na działania w swojej gminie. Według naszych badań i obserwacji wynika to z niewystarczającego poziomu wiedzy z zakresu metod i technik partycypacji społecznej oraz małej liczby inicjatyw skierowanych do osób starszych. Jednocześnie seniorzy/rki są najbardziej liczną grupą społeczną w tych powiatach.

W ramach naszego projektu, zachęcimy seniorów/ki do aktywności wolontaryjnej oraz udziału w konsultacjach społecznych. Stworzymy narzędzia do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i realizacji oddolnych działań seniorów/ek. Osiągniemy to poprzez zrealizowanie cyklu warsztatów edukacyjnych i wizyt studyjnych oraz stworzenie map lokalnych problemów osób starszych m.in. metodą spacerów badawczych czy panelu z senior(k)ami. W ramach warsztatów seniorzy poznają aspekty prawne i dobre praktyki wolontariatu i tworzenia inicjatyw, formy partycypacji i konsultacji społecznych oraz sposoby nawiązywania kontaktu i współpracy z lokalnym samorządem. Na koniec przeprowadzimy warsztaty ewaluacyjne, na których seniorzy/rki wypracują rekomendacje dla lokalnych władz dotyczące zaangażowania i włączania osób starszych w lokalne aktywności i konsultacje. W naszych działaniach weźmie udział łącznie ok. 48 osób powyżej 60 lat, które mieszkają lub działają na terenie powiatu krapkowickiego i strzeleckiego.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel