fbpx
Seniorzy: wolontariat, samopomoc, upodmiotowienie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Taciszów
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
31-12-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
19 000,00 EUR
Dotacja:
19 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
seniorzy

Seniorzy/ki są grupą najbardziej dotkniętą pandemią Covid19 (osamotnienie, depresja, pogłębienie chorób). Nie posiadają wiedzy z zakresu wolontariatu, samopomocy. Wg Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 2006-2020 zaangażowanie społeczne seniorów nie przekracza 15%. Brakuje działań rzeczniczych oraz oddolnych struktur wsparcia rówieśniczego. Śląska Rada Seniorów rekomenduje aktywność społeczną jako jeden z 4 głównych kierunków działań.
Celem projektu jest wypromowanie wolontariatu i samopomocy wśród osób starszych i ich upodmiotowienie poprzez wdrożenie niektórych rozwiązań idei self-adwokatów.
Zorganizujemy: indywidualne wsparcie cyfrowe (przygotowanie do korzystanie z e-narzędzi i edukacji cyfrowej) oraz warsztaty z wolontariatu i samopomocy (zasady, selfadwokatura: wymiar prawny, praktyczny i psychologiczny, korzyści). Liderom/kom grup zapewnimy wyjazdowe warsztaty edukacyjne dotyczące komunikacji, negocjacji, automotywacji, pracy w grupie, współpracy z samorządem i ze środowiskiem lokalnym, w czasie których wspólnie opracujemy ramy funkcjonowania Klubów Samopomocowych. Wyłonimy 10 self-adwokatów/ek, którzy pomogą osobom 60+ ze swoich miejscowości w kontaktach z instytucjami publicznymi. Powołamy 5 klubów seniorskich i zorganizujemy 5 spotkań on-line sieciujących kluby.
Efektem realizacji projektu będzie powstanie 5 seniorskich grup wsparcia. Nastąpi wzrost aktywności społecznej i rozwój osobisty 50 osób, a także zmiana postrzegania tych osób przez mieszkańców i samorząd.
Działaniami obejmiemy 50 osób 60+ z 5 miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców z terenu województwa śląskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel