fbpx
Seniorzy: wolontariat, samopomoc, upodmiotowienie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Taciszów
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
31-12-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
19 000,00 EUR
Dotacja:
19 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
seniorzy

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób starszych. Osoby 60+ są grupą najbardziej dotkniętą pandemią Covid19, jej konsekwencją jest osamotnienie, obniżenie nastroju, a nawet depresja. Wprawdzie osoby starsze to jedna z najliczniejszych grup społecznych, ale niestety, mimo ogromnego potencjału tej grupy, brakuje dedykowanych dla niej działań edukacyjnych. W województwie śląskim zaangażowanie społeczne osób 60+ nie przekracza 15%, podczas gdy dane dla ogółu społeczeństwa wskazują na 29%. W dużych miastach seniorzy i seniorki korzystają z oferty edukacyjnej i integracyjnej uniwersytetów trzeciego wieku, jednak w mniejszych miastach i wsiach nie ma takich inicjatyw. Z kolei istniejące inicjatywy (np. kluby seniora) rzadko wychodzą poza utarte metody działania i nie sieciują się ze sobą.

Grantobiorca zrealizował szereg różnych działań skierowanych do osób 60+ z miejscowości województwa śląskiego liczących do 50 tys. mieszkańców i mieszkanek. Zapewniono im indywidualne wsparcie cyfrowe i przygotowano do korzystania z e-narzędzi, a także szkolenia nt. wolontariatu i samopomocy. Dla liderów i liderek zorganizowano wyjazdowe warsztaty edukacyjne dotyczące komunikacji, negocjacji, automotywacji, pracy w grupie, współpracy z samorządem i ze środowiskiem lokalnym. Wspólnie opracowano również ramy funkcjonowania klubów samopomocowych. Wyłoniono 10 osób, które następnie pomagały osobom 60+ ze swoich miejscowości w kontaktach z instytucjami publicznymi i służbą zdrowia czy w innych codziennych sprawach. Powołano pięć samopomocowych klubów seniorskich w pięciu różnych miejscowościach. Kluby realizowały różnorodne działania lokalne, w tym spotkania przy kawie, warsztaty manualne i artystyczne, kąciki gier. Wszystkie kluby miały możliwość poznania się i wymiany doświadczeń dzięki zorganizowanym przez Grantobiorcę spotkaniom sieciującym online.

W ramach projektu powstało pięć aktywnych seniorskich grup samopomocowych w pięciu miejscowościach województwa śląskiego. Z oferowanych działań skorzystały bezpośrednio 63 osoby w wieku 60+. Otrzymały one wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych, zwiększyły świadomość swoich praw, podniosły swoją wiedze w różnych obszarach, nawiązały nowe relacje, a także otrzymały indywidualne wsparcie. Część uczestników i uczestniczek podniosła również swoje kompetencje liderskie. Bez wątpienia kluby stały się lokalnymi ośrodkami aktywności społecznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel