fbpx
Sieć eko-aktywnych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gorzów Wielkopolski
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-04-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
32 295,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
młodzież, społeczeństwo, wolontariusze

Opublikowany w 2019 r. raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu stwierdza, że jeśli ludzkość nie zahamuje ocieplania się klimatu, grożą nam nieodwracalne konsekwencje. Podejmowane obecnie działania w celu redukcji globalnego ocieplenia są niewystarczające. Polski raport „Polityka ekologiczna państwa 2030” zakłada, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat fale upałów bardzo się nasilą. Największym problemem Polski stanie się susza i brak opadów. Według tego raportu między innymi województwo lubuskie gdzie działamy, będzie dotknięte poważnymi skutkami nadchodzących zmian.

Z naszych badań wynika, że aktywność ekologiczna, zwłaszcza angażująca młodzież, jest bardzo niska w naszym województwie. Z rozmów ze starostwami powiatowymi wynika, że w większości gmin nie ma aktywnych grup lub działań proekologicznych, a żadne z nich nie jest skierowane do młodzieży.

Odpowiadając na ten problem zrekrutujemy grupy młodzieży z każdego powiatu. Dla tych osób zorganizujemy cykl warsztatów o edukacji ekologicznej, aktywności obywatelskiej oraz partycypacji w konsultacjach społecznych. Każda z grup, w ramach konsultacji społecznych, przygotuje i złoży propozycje zmian w budżetach swoich gmin i powiatów, aby w większym stopniu brały one pod uwagę temat ekologii. Z naszym wsparciem każda z grup zorganizuje jednodniową imprezę dla swojego powiatu, która będzie promować postawy ekologiczne i wolontariat. Przygotujemy gry i zabawy dla młodych ludzi, pakiety informacji dla dorosłych oraz punkt informacyjny o eko-wolontariacie i możliwościach lokalnego działania. Na wydarzenia zaprosimy władze samorządowe i powiatowe, lokalne społeczności i media. Na zakończenie projektu zorganizujemy Lubuskie Forum Eko Aktywnych, na których wypracujemy z prelegent(k)ami pomysły na współpracę i rozwój młodzieżowej aktywności na rzecz środowiska w województwie lubuskim.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel