fbpx
Sieciowanie, edukowanie, komunikowanie – partycypacja łódzkich mniejszości
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
64 978,00 EUR
Dotacja:
64 978,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, samorzecznictwo, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, migranci, mniejszości, nauczyciele, Romowie, samorządowcy, służby mundurowe, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Dane statystyczne województwa łódzkiego wskazują, że na jego terenie mieszka coraz więcej cudzoziemców i cudzoziemek, ale z naszych obserwacji wynika, że nie istnieje żadna diagnoza społeczna mówiąca o ich sytuacji i potrzebach. Jednocześnie osoby te są narażone na przejawy dyskryminacji. Jak wskazuje Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka w 2019 w województwie zgłoszono 49 przestępstw motywowanych nienawiścią. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest ich znacząco więcej – według raportu Rzecznika Praw Obywatelskich (2018) tylko 5% takich przestępstw jest zgłaszane.

Odpowiadając na te potrzeby wesprzemy osoby z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkające w województwie, aby znały swoje prawa i możliwości zaangażowania w sprawy publiczne oraz miały wpływ na lokalną politykę. Przeprowadzimy dla nich cykl szkoleń z zakresu komunikacji z polity(cz)kami oraz urzędni(cz)kami. Dla osób pracujących w urzędach, służb mundurowych oraz kierownictwa szkół zorganizujemy warsztaty w celu wzmocnienia ich kwalifikacji w komunikacji międzykulturowej. Zorganizujemy spotkania koalicji Łódź Różnorodności, składającej się z osób reprezentujących mniejszości, urzędy i służby mundurowe, aby grupy te mogły się nawzajem poznać i porozmawiać o swoich potrzebach. Stworzymy grupy wsparcia dla przedstawicieli/ek grup mniejszościowych pod opieką psychoterapeutów/ek. Na koniec przygotujemy poradnik o dobrych praktykach współpracy międzykulturowej w Łodzi.

Pierwszym naszym partnerem jest Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów, która posiada wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu wykluczeniu Romów i Romek. Wesprą projekt merytorycznie, a także poprowadzą szkolenia dla osób z urzędów, służb mundurowych oraz kadr nauczycielskich. Drugim partnerem jest Urząd Miasta Łodzi, który pomoże nam przygotować ankietę diagnozującą potrzeby dla osób z mniejszości oraz zapewni obecność urzędników/czek podczas szkoleń.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel