fbpx
Siła wolontariatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Staw
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
11-01-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
33 612,50 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
młodzież, wolontariusze

W 2019 roku realizowaliśmy projekt aktywizujący obywatelsko uczniów/uczennice szkół podstawowych w województwie lubuskim. Zauważyliśmy wtedy nowo powstały problem – w wyniku reformy edukacyjnej i likwidacji gimnazjów, szkoły podstawowe musiały przejąć edukację dzieci w kwestiach zaangażowania wolontaryjnego. Dotychczas to gimnazjum było miejscem takiej formy aktywizacji, ponieważ większość dzieci ze szkół podstawowych była na to za młoda. Po reformie edukacji, wprowadzanie i uczenie wolontariatu jest nowym wyzwaniem dla szkół podstawowych. Dodatkowo z ankiet przeprowadzonych wspólnie z Federacją Lubuskich Organizacji Pozarządowych wynika, że młodzież z województwa lubuskiego ma małą wiedzę i doświadczenie w aktywności wolontaryjnej.
Odpowiemy na te problemy, wspierając i promując istniejące Szkolne Grupy Wolontariackie (SGW), które tworzą się w szkołach podstawowych w województwie lubuskim. Do projektu zaprosimy 12 takich grup (każdą z innego powiatu), które stworzą lubuską sieć SGW.
Zorganizujemy warsztaty dla 120 osób z grup wolontariackich o tym jak stworzyć cykl angażujących wydarzeń w ich szkołach. Stworzymy “Miasteczko aktywności młodych”, które będzie składać się z dwóch namiotów, nagłośnienia, wystawy plenerowej i puli gier, zabaw i innych atrakcji angażujących do wspólnej zabawy i promujących aktywność wolontariacką. To “miasteczko” odwiedzi każdą z przygotowanych przez uczniów/uczennice imprez. Lubuska sieć SGW przeprowadzi także wojewódzką kampanię o aktywizacji młodzieży oraz zachęci uczniów i uczennice do świętowania Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Stworzymy stronę internetową z materiałami na temat szkolnego wolontariatu – zasad tworzenia SGW, przepisów dotyczących wolontariatu, przykładów działań i narzędzi do aktywizacji wolontariuszy/ek. Będzie to źródło informacji i inspiracji zarówno dla uczniów i uczennic jak i nauczycielek/i. W ramach projektu zorganizujemy Lubuskie Forum SGW i Galę SGW, podczas której wyróżnimy najbardziej aktywne osoby.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel