fbpx
Siła wolontariatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Staw
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
11-01-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
33 612,50 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
młodzież, wolontariusze

W 2019 roku realizowaliśmy projekt aktywizujący obywatelsko uczniów i uczennice szkół podstawowych w województwie lubuskim. Zauważyliśmy wtedy, że w wyniku reformy edukacyjnej i likwidacji gimnazjów, szkoły podstawowe mierzą się z wyzwaniem prowadzenia edukacji o wolontariacie, co dotychczas było zadaniem gimnazjów. Dodatkowo z ankiet przeprowadzonych wspólnie z Federacją Lubuskich Organizacji Pozarządowych wynikało, że młodzież z województwa lubuskiego ma małą wiedzę i doświadczenie w aktywności wolontaryjnej. Odpowiedzieliśmy na te problemy, wspierając i promując istniejące Szkolne Grupy Wolontariackie (SGW), które tworzyły się w szkołach podstawowych w województwie lubuskim. Do projektu zaprosiliśmy 12 takich grup (każdą z innego powiatu), które stworzyły lubuską sieć SGW.

Zorganizowaliśmy dla nich warsztaty dotyczące angażowania środowiska szkolnego w organizację wydarzeń promujących szkolny wolontariat. Stworzyliśmy “Miasteczko aktywności młodych” (składające się z namiotów, nagłośnienia, wystawy i gier), w którym poprzez różne aktywności zachęcaliśmy młodych do uaktywnienia się i działania na rzecz wolontariatu. Miasteczko było obecne podczas 12 jednodniowych imprez, które zorganizowaliśmy, a towarzysząca mu wystawa promowała działania szkolnych grup wolontariackich objętych projektem. Lubuska sieć SGW przeprowadziła także wojewódzką kampanię o aktywizacji młodzieży oraz zachęciła uczniów i uczennice do świętowania Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Stworzyliśmy stronę internetową z materiałami na temat szkolnego wolontariatu – zasad tworzenia SGW, przepisów dotyczących wolontariatu, przykładów działań i narzędzi do aktywizacji wolontariuszy/ek. Jest to źródło informacji i inspiracji zarówno dla uczniów i uczennic jak i nauczycielek/i. W ramach projektu zorganizowaliśmy Lubuskie Forum SGW z dwoma spotkaniami panelowymi: „Wolontariat i szkolne grupy wolontariacie” oraz „Opiekunowie Szkolnych Grup Wolontariackich”. Na zakończenie projektu odbyła się Gala SGW, podczas której wyróżniliśmy najbardziej aktywne grupy.

Dzięki naszemu projektowi zachęciliśmy szkoły do angażowania się w akcje wolontariackie i pokazaliśmy im jak mogą wspierać w tym swoich podopiecznych. Materiały, które stworzyliśmy pomogły opiekun(k)om sprawniej organizować wolontariat w ich szkołach. Pod wpływem naszych działań, zaczęli także włączać do SGW młodsze klasy, a nie tylko ostatnie, jak to miało miejsce dotychczas. Planujemy dalszą współpracę z lubuskimi SGW i ich opiekun(k)ami.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel