fbpx
Silni mimo wszystko
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-01-2022 - 30-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
84 900,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, wsparcie prawne
Grupy docelowe:
migranci

Uchodźcy/czynie są grupą bardzo zróżnicowaną ze względu na kraj pochodzenia, płeć, zdrowie, orientację seksualną, wiek, wykształcenie czy traumatyczne przeżycia. Ich głos jest słabo słyszalny: jeśli przyjmowane są programy integracji lokalnej to udział uchodźców/czyń w ich tworzeniu i realizacji jest marginalny. Osoby z grup szczególnie wrażliwych (dzieci, samodzielni rodzice, rodziny wielodzietne, osoby LGBT+, osoby z doświadczeniem traumy lub przemocy etc.) potrzebują doradztwa społeczno-integracyjnego, ustalenia wspólnie z klientem całościowego planu działania, a następnie stałego wsparcia w jego realizacji.
Projekt odpowiada na problem niewielkiej widoczności osób z doświadczeniem przymusowej migracji z grup szczególnie narażonych na wykluczenie oraz niewystarczającej dostępności specjalistycznego wsparcia dla tej grupy.
Uchodźcom/czyniom zapewnimy poradnictwo prawne i integracyjne, pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy a także w nauce szkolnej i pozaszkolnej. Wyłonimy 15-23 chętne osoby uchodźcze i przygotujemy je do samorzecznictwa. Dorośli (8 osób) utworzą Radę uchodźców/czyń (szkolenia, spotkania wzmacniające, następnie spotkania cokwartalne). Młodzież (14 – 20 lat; 7-15 osób) zaprosimy do Akademii Przyszłości (działania inspiracyjno-motywacyjne, praca z mentorem/ką nad rozwojem kompetencji, realizacja 3 projektów rzeczniczych, dla 8 osób staż zawodowy lub aktywistyczny).
W wyniku działań około 15 osób zostanie aktywnymi samorzecznikami/czkami, a kompleksowe wsparcie otrzyma minimum 120 osób.
W działaniach uczestniczyć będą uchodźcy/czynie narażeni na wykluczenie społeczne: osoby dotknięte przemocą, wychowujące dzieci samodzielnie lub w rodzinach wielodzietnych, przewlekle chore, z doświadczeniem detencji, osoby LGBT+.
Partner – Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – zajmie się kompleksowym wsparciem osób z grup wrażliwych oraz przygotowaniem dorosłych samorzeczników/czek do działania.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel