fbpx
#społeczności nie marnują
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-11-2021 - 17-03-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, samorządowcy, społeczeństwo, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Z badań Instytutu Ochrony Środowiska z 2020 roku wynika, że skala marnowania żywności w Polsce jest ogromna i wynosi prawie 5 milionów kilogramów rocznie (badania zostały przeprowadzone w ramach projektu PROM – Promocja Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności, w którym byliśmy liderem). Mimo, że marnowanie ma miejsce na każdym etapie (od produkcji do konsumpcji), to według badań Instytutu za 60% marnowania odpowiada konsument. Badania gumtree.pl „Drugie życie rzeczy” z 2020 roku wykazały, że tylko połowa osób mieszkających w Polsce rozumie koncepcję zero waste, a tylko 29% wprowadza ją do swojego życia.
Odpowiadając na te problemy promowaliśmy ideę niemarnowania żywności oraz zero waste w 5 zróżnicowanych (geograficznie, historycznie i wielkościowo) miejscowościach w Polsce – w Warszawie, Olsztynie, Kielcach, Pile i Ciechanowie. W każdej z lokalizacji powstała grupa inicjatywna, składająca się z 5-10 osób, reprezentujących różne sektory. W wybranych miejscach zrekrutowaliśmy organizacje pozarządowe, lokalnych aktywistów i aktywistki zero waste oraz przedstawiciel(k) i przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych, którzy wyrazili zainteresowanie projektem. Przeprowadziliśmy dla nich webinary z idei zero waste, w tym w szczególności z ograniczania marnowania żywności. Zorganizowaliśmy szkolenie z metod facylitacji, które pokazało uczestni(cz)kom problem w kompleksowym podejściu – uwzględniając różne perspektywy i przygotowując ich do pracy z lokalną społecznością. Następnie grupy poprowadziły spotkania z lokalną społecznością, na których rozmawiano o problemie marnowania zasobów, w tym żywności i zdiagnozowano bariery w jego przeciwdziałaniu. Na podstawie tych konsultacji, członkowie i członkinie grup zaplanowali i zrealizowali kampanie społeczne dotyczące niemarnowania zasobów w swoich miejscowościach. Na tej podstawie opracowaliśmy 2 ebooki opisujące działania związane z zasadą zero waste, realizowanymi przez społeczności lokalne. Przeprowadziliśmy też dwie konferencje online o niemarnowaniu żywności.
Dzięki tym działaniom udało się wspólnie i oddolnie wypracować rekomendacje dla zaangażowanych miast, których wdrożenie monitorują przeszkolone grupy. Część z tych grup cały czas działa w swoich miastach wokół tematu zero waste. Zaobserwowaliśmy też zwiększone zainteresowanie samorządów tym tematem i zebranymi przez nas dobrymi praktykami.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel