fbpx
#społeczności nie marnują
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-11-2021 - 14-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, samorządowcy, społeczeństwo, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Z badań Instytutu Ochrony Środowiska z 2020 roku wynika, że skala marnowania żywności w Polsce jest ogromna i wynosi prawie 5 milionów kilogramów rocznie (badania zostały przeprowadzone w ramach projektu PROM – Promocja Racjonalizacji i Ograniczenia Marnotrawstwa Żywności, w którym byliśmy liderem). Mimo, że marnowanie ma miejsce na każdym etapie od produkcji do konsumpcji, to według badań Instytutu za 60% marnowania odpowiada konsument. Badania gumtree.pl „Drugie życie rzeczy” z 2020 roku wykazały, że w Polsce tylko 50% osób rozumie koncepcję zero waste, a tylko 29% wprowadza ją do swojego życia.

Odpowiadając na te problemy wypromujemy ideę niemarnowania żywności oraz szerzej zero waste w 5 zróżnicowanych (geograficznie, historycznie i wielkościowo) miejscowościach w Polsce – w Warszawie, Olsztynie, Kielcach, Łodzi i Ciechanowie. W każdej z lokalizacji powstanie grupa inicjatywna, składająca się z 5-10 osób, reprezentujących różne sektory. W wybranych miejscach zrekrutujemy organizacje pozarządowe, lokalnych aktywistów i aktywistki zero waste oraz przedstawicieli i przedstawicielki przedsiębiorstw i samorządów terytorialnych, którzy wyrażą zainteresowanie projektem. Przeprowadzimy dla nich webinary z idei zero waste, w tym w szczególności z ograniczania marnowania żywności. Zorganizujemy szkolenie z metod facylitacji, które pokaże uczestnikom i uczestniczkom problem w kompleksowym podejściu – uwzględniając różne perspektywy i przygotowując ich do pracy z lokalną społecznością. Następnie grupy poprowadzą spotkania z lokalną społecznością, na których porozmawiają o problemie marnowania zasobów w tym żywności i zdiagnozują bariery w jego przeciwdziałaniu. Na podstawie tych konsultacji, zaplanują i zrealizują oni kampanie społeczne dotyczące niemarnowania zasobów w swoich miejscowościach.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel