fbpx
Spotkajmy się. Wszystko zaczyna się od rozmowy.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-12-2021 - 30-11-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
62 500,00 EUR
Dotacja:
62 500,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, rozmowa mimo różnic
Grupy docelowe:
profesjonaliści, społeczeństwo, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z 2019 roku wskazuje na podstawie analizy marszu niepodległości we Wrocławiu w 2018 roku i rozmów z jego uczestni(cz)kami na problem radykalizacji społecznej oraz braku dialogu między osobami o różnych poglądach. Autorzy raportu rekomendują prowadzenie działań edukacyjnych o komunikacji mimo różnic i odmiennych kulturach, tworzenie przestrzeni do dialogu i wychodzenie z działaniami antydyskryminacyjnymi poza Wrocław. Z naszych badań wynika również, że dziennikarze i dziennikarki z naszego regionu chcą więcej ze sobą współpracować, aby przeciwdziałać dezinformacji i stygmatyzacji osób o innych poglądach czy pochodzeniu.

Odpowiemy na te potrzeby prowadząc cykl tematycznych spotkań dialogowych we Wrocławiu gdzie działamy, ale również w Jeleniej Górze, Opolu i Zgorzelcu. Ich uczestnikami i uczestniczkami będą osoby związane z organizacjami zajmującymi się prawami mniejszości, organizacji narodowo-patriotycznych, kościelnych, organizacji kibiców, ale także urzędnicy i urzędniczki zajmujący się tematyką międzykulturową. Wspólnie zdiagnozujemy ważne i trudne tematy, o których porozmawiamy. Celem tych spotkań jest pokazanie, że dialog jest możliwy mimo skrajnie odmiennych poglądów i możliwe jest pokojowe współistnienie odmiennych grup społecznych. Między spotkaniami przeprowadzimy dla uczestników i uczestniczek warsztaty wzmacniające kompetencje komunikacyjne – o tym jak budować zrozumienie i ciekawość wobec innych wartości oraz czym są stereotypy. Przećwiczymy komunikację bez przemocy i porozmawiamy o pojęciach takich jak patriotyzm, wolność czy wspólnota. Na koniec osoby biorące udział w rozmowach wymyślą i zorganizują wspólną inicjatywę. Dodatkowo przeprowadzimy seminarium oraz warsztaty dla dziennikarzy i dziennikarek z województwa dolnośląskiego, na których porozmawiamy o języku polaryzującym i wspólnie wypracujemy metody minimalizujące dyskryminację i zachęcające do rozmowy i zrozumienia.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel