fbpx
Spotkania edukacyjne: dostrzec niepełnosprawność
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-06-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
14 820,00 EUR
Dotacja:
13 117,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością, służby mundurowe

Projekt odpowiadał na problem braku umiejętności i nieznajomości zasad postępowania z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wśród funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji z województwa lubelskiego. Nienormatywne zachowania bywają często nierozpoznawane przez Policję jako niepełnosprawność, a zatrzymane osoby nie otrzymują wsparcia adekwatnego do ich potrzeb związanych z niepełnosprawnością. Często nie rozumieją one postępowania karnego i nie są w stanie w nim w pełni uczestniczyć, co zmniejsza ich szanse na rzetelny proces sądowy. Kilka lat temu w Polsce głośna była sprawa osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym, która została skazana na karę ograniczenia wolności i pracy na cele społeczne za jazdę autobusem bez ważnego biletu. Przykład ten pokazuje, jak istotną kwestią jest rozpoznanie niepełnosprawności oraz prawidłowe przeprowadzenie przesłuchania. Niestety, ta tematyka nie jest uwzględniania w ofercie podstawowych szkoleń policyjnych.
W ramach projektu Grantobiorca zorganizował 8 spotkań online dla 40 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji. Spotkania dotyczyły rozpoznawania i postępowania z osobami z niepełnosprawnościami i prowadzone były przez specjalistki i specjalistów w takich obszarach jak psychologia, pedagogika specjalna, komunikacja alternatywna, psychiatria, prawo oraz terapia uzależnień. Szkolenie prawnicze poświęcone było osobom z niepełnosprawnościami w systemie ochrony międzynarodowej oraz w polskim systemie prawnym. Na podstawie ankiet monitorujących stan wiedzy i praktyk stosownych przez Policję w stosunku do osób z niepełnosprawnościami stworzony został raport z rekomendacjami, który przekazano Policji w Lublinie. Rekomendacje obejmowały m.in. konieczność włączenia tematyki niepełnosprawności do obowiązkowych szkoleń oraz zatrudnienia na komendach ekspertów/ekspertek.
Bezpośrednio z projektu skorzystało 40 osób pracujących w Policji w województwie lubelskim. Osoby te rozwinęły swoje umiejętności rozpoznawania różnych niepełnosprawności, zasad postępowania i rozmawiania z osobami z niepełnosprawnościami, a także możliwych sposobów udzielania pomocy. Ponadto bardzo istotnym rezultatem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Grantobiorcą a Policją w Lublinie. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, gdyż ich potrzeby i prawa procesowe będą w większym stopniu uwzględniane przez lubelskie organy ścigania.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel