Spotkania edukacyjne: dostrzec niepełnosprawność
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
14 820 EUR
Dotacja:
13 284 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością, służby mundurowe

Projekt odpowiada na problem braku umiejętności i nieznajomości zasad postępowania z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wśród funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji z woj. lubelskiego. Nienormatywne zachowania bywają często nierozpoznawane przez Policję jako niepełnosprawność, a zatrzymane osoby nie otrzymują wsparcia adekwatnego do ich potrzeb związanych z niepełnosprawnością. Często nie rozumieją one postępowania karnego i nie są w stanie w nim w pełni uczestniczyć, co zmniejsza ich szanse na rzetelny proces sądowy. Kilka lat temu w Polsce głośna była sprawa osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym, która została skazana na karę ograniczenia wolności i pracy na cele społeczne za jazdę autobusem bez ważnego biletu. Przykład ten pokazuje, jak istotną kwestią jest rozpoznanie niepełnosprawności oraz prawidłowe przeprowadzenie przesłuchania. Niestety, ta tematyka nie jest uwzględniania w ofercie podstawowych szkoleń policyjnych.

Grantobiorca zorganizuje 8 spotkań dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji nt. rozpoznawania i postępowania z osobami z niepełnosprawnościami. Osoby te wezmą również udział w badaniu monitorującym stan wiedzy i praktyk stosownych przez Policję w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Wyniki badania zostaną uwzględnione w raporcie razem z rekomendacjami, które posłużą do działań rzeczniczych (m.in. na rzecz włączenia tematyki niepełnosprawności do obowiązkowych szkoleń oraz zatrudnienia na komendach ekspertów/ekspertek).

Bezpośrednio z projektu skorzysta 40 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji z lubelskiego, którzy zwiększą swoje umiejętności rozpoznawania różnych niepełnosprawności, zasad postępowania i rozmawiania z osobami z niepełnosprawnościami, a także możliwych sposobów udzielania pomocy. Z działań skorzystają jednak przede wszystkim osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, których potrzeby i prawa procesowe zostaną uwzględnione przez organy ścigania.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel