fbpx
Sprawni niepełnosprawni w labiryncie codzienności
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Inowrocław
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 28-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
20 027,00 EUR
Dotacja:
18 705,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Strategia Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2020 r. wskazała, że na obszarze powiatu inowrocławskiego niepełnosprawność znajduje się na drugim miejscu wśród najważniejszych problemów społecznych, i na trzecim miejscu wśród przyczyn trudnej sytuacji życiowej rodzin. Projekt był odpowiedzią na potrzebę inicjatyw łączących wsparcie psychologiczne i rehabilitacyjne osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z działaniami włączającymi i integracyjnymi.
W projekcie uczestniczyło 15 osób z różnymi niepełnosprawnościami psychofizycznymi a także ich opiekunowie/ki (12 osób). Były to osoby, które ze względu na swój stan zdrowia, postępującą niepełnosprawność, trudną sytuację materialną, miejsce zamieszkania (małe miejscowości), a także brak wiedzy na temat możliwych źródeł finansowania rehabilitacji oraz dostępnych metod terapeutycznych, coraz bardziej unikały kontaktów społecznych.
Aby odpowiedzieć na te problemy, wszystkim uczestnikom/czkom zaproponowaliśmy grupowe sesje terapeutyczne oraz zorganizowaliśmy spotkania: z pracownikami socjalnymi, organizacjami społecznymi, społecznością lokalną oraz osobami z niepełnosprawnością praktykującymi dziennikarstwo obywatelskie. Uczestnicy/czki z niepełnosprawnościami skorzystali z pakietów terapeutycznych (150 godz.) oraz 24 warsztatów (dogoterapii, arteterapii, ergoterapii, alpakoterapii), a ich opiekunowie/ki – z warsztatów socjoterapii. Uruchomiliśmy też infolinię tematyczną (udzielono 100 porad), dzięki czemu uczestnicy/czki zwiększyli wiedzę na temat dostępnych metod terapeutycznych oraz źródeł finansowania rehabilitacji, a kilku osobom udało się samodzielnie pozyskać fundusze na dalszą rehabilitację.
Dzięki zabiegom rehabilitacyjnym prowadzonym przez fizjoterapeutę i masażystkę oraz warsztatom poprawił się stan psychiczny i fizyczny osób z niepełnosprawnościami. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy/czki z niepełnosprawnościami stali się bardziej samodzielni oraz nawiązali nowe przyjaźnie, podtrzymywane również po zakończeniu projektu. Z kolei opiekunowie/ki wymienili się wiedzą i doświadczeniami, poprawili swoją kondycję psychiczną oraz nawiązali nowe trwałe relacje społeczne.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel