Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Partnerzy:
Związek Miast Polskich, Poznań, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
24 992 EUR
Dotacja:
24 992 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

olityki równościowe powinny być tworzone i wdrażane przez władze samorządowe i państwowe przy wsparciu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, uczelni i biznesu. Władze centralne nie są nimi zainteresowane mimo rosnącej różnorodności polskiego społeczeństwa, nasilającej się mowy nienawiści, liczby przestępstw motywowanych uprzedzeniami i polaryzacji opinii. Samorządy zaś, nawet chętne do wprowadzenia polityki równościowej, nie mają ku temu wystarczającej wiedzy i narzędzi.

Celem projektu jest dostarczenie samorządom narzędzi do budowania polityk i strategii równościowych jako standardów ochrony praw człowieka. Narzędzia obejmą poradnik, prezentacje i materiały audiowizualne umieszczone na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Platforma ta posłuży do wymiany doświadczeń między samorządami i ekspert(k)ami oraz pozwoli na wieloaspektowe wsparcie samorządów podczas opracowywania i wdrażania polityk równościowych, w tym konsultacji społecznych niezbędnych do realizacji standardów praw człowieka. Odbędzie się 6 webinariów na temat tworzenia strategii równościowych przez samorządy oraz 12 webinariów służących wymianie doświadczeń między samorządami. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Związek Miast Polskich. Ponad 300 urzędników z samorządów zrzeszonych w organizacji partnerskiej otrzyma informację na temat narzędzi służących tworzeniu polityki równościowej. W wyniku projektu członkowie Zespołu ds. Równego Traktowania ZMP rozwiną swoje działania na rzecz strategii równościowych w swoich samorządach. Ponadto problematyka miejskich strategii równościowych zostanie włączona w inicjatywy Partnera adresowane do zrzeszonych samorządów.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel