fbpx
Standardy Diversity Officera_ki w samorządzie, uczelni i miejscu pracy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Grupy docelowe:
profesjonaliści, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiadał na problem dyskryminacji w miejscu pracy i potrzebę wprowadzania włączających polityk promujących różnorodność w Polsce. Od 2003 r. Komisja Europejska promuje politykę różnorodności wśród pracodawców i pracodawczyń; jedną z ważnych inicjatyw jest Karta Różnorodności, będąca pisemnym zobowiązaniem – podpisywanym przez firmy, samorządy, uczelnie i organizacje – do przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania różnorodności w miejscu pracy. W Polsce Kartę podpisało dotychczas zaledwie 275 instytucji, głównie firm, ale i samorządów, organizacji, uczelni. Niestety działania tych podmiotów są niewystarczające, często fasadowe i pełnią raczej funkcje wizerunkowe. Instytucjom brakuje wiedzy, narzędzi i praktycznych rozwiązań do tego, aby działać proróżnorodnościowo i móc to skutecznie robić.

W ramach projektu opracowano koncepcję tzw. Diversity Officera/Officerki (DO) jako modelowego rozwiązania dla trzech wybranych sektorów: administracji publicznej szczebla samorządowego, biznesu rozumianego w kategoriach miejsca pracy oraz uczelni wyższych. Przeprowadzono badania, na podstawie których powstał raport, oraz zorganizowano warsztaty design thinking, spotkania panelu eksperckiego i konsultacje środowiskowe. Następnie opracowano model Diversity Officera/Officerki z opisem kwalifikacji, zadań, celów. Przeprowadzono pilotaże wdrożenia standardów/polityk w trzech miejscach (Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lubelski Węgiel Bogdanka). Po pilotażu, na podstawie zebranych doświadczeń, powstała karta rekomendacji składająca się z kilku obszarów: organizacyjnego, komunikacyjnego, wdrożeniowego i merytorycznego. Przygotowano również filmiki promujące standardy różnorodności.

Projekt miał charter pilotażowy i był skierowany do instytucji z Lublina, jednak uniwersalność oraz waga tematu pozwalają na jego szersze zaadaptowanie. Trzy instytucje wdrożyły nowe standardy przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania różnorodności w miejscu pracy. Projekt wypełnił lukę, dając firmom, uczelniom i samorządom wiedzę i narzędzia, by stały się inkluzywnymi, działały proróżnorodnościowo i mogły to skutecznie robić.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel