fbpx
Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
83 447,50 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
migranci, mniejszości, służby mundurowe, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

W Polsce samorządy odpowiadają za polityki społeczne wobec mniejszości. Nasze badania obszarów współpracy organizacji mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców z samorządami wykazały brak efektywnej komunikacji, uniemożliwiający współpracę i wpływ na polityki samorządów. Brakuje też rozwiązań systemowych budujących relacje komisariatów Policji z grupami wykluczonymi oraz samorzecznictwa mniejszości w budowaniu tych relacji. Jak wynika z badań Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) zgłaszanych jest zaledwie 5% przestępstw z nienawiści.
Celem projektu jest stworzenie realnego wpływu mniejszości na działania władz, wypromowanie perspektywy mniejszości przy rozwiązywaniu problemów społecznych. W ramach projektu wraz z administracją publiczną w Krakowie opracujemy strategię współpracy i włączania do niej grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Poprzedzi ją ogólnopolskie badanie dobrych praktyk w samorzecznictwie mniejszości i szkolenie z samorzecznictwa.
Razem z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie podejmiemy działania wdrażające koncepcje budowania polityki współpracy z lokalnymi społecznościami mniejszościowymi. Przeprowadzimy szkolenia dla 70 policjantów, 15 urzędników, 30 liderów organizacji mniejszościowych. Dla każdej z tych grup wydamy broszurę informacyjną. Wykorzystując studium krakowskie, zgromadzone dobre praktyki włączania mniejszości w realizację lokalnych polityk m.in. w obszarze wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji krzyżowej i przestępstw z nienawiści, opracujemy model strategii wspierający samorzecznictwo mniejszości w Polsce.
Partnerstwo z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zapewni aktywność urzędników, a współpraca z Komendą Wojewódzką Policji pozwoli właściwie dobrać grupę funkcjonariuszy, którzy najczęściej stykają się z problemem mowy i przestępstw z nienawiści oraz zaowocuje współpracą po zakończeniu projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel