fbpx
Strefa Aktywności Sąsiedzkiej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Partnerzy:
Polsk-Norsk Forening Razem=Sammen, Nodeland, Norwegia
Biblioteka Miejska W Łodzi, Łódź, Polska
Okres realizacji:
01-01-2022 - 30-06-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
62 470,00 EUR
Dotacja:
62 470,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Od lat włączamy mieszkańców i mieszkanki Łodzi w działania na rzecz swojej okolicy, sąsiedztwa, społeczności, realizujemy programy animacyjne, konsultacje społeczne czy przyznając mikrogranty na lokalne projekty. Widzimy jednocześnie, że wielkomiejskość często sprzyja anonimowości i izolacji, szczególnie na osiedlach z tzw. “blokowiskami”. Pandemia jeszcze bardziej podkreśliła ten problem – ludzie często zamykają się w domach i są nieufni wobec obcych.
Zmienimy to prowadząc w Łodzi 6 Stref Aktywności Sąsiedzkiej (SAS), których wizja powstała w rozmowach z mieszkańcami/nkami Łodzi w 2020 roku. Dzięki partnerowi projektu – Bibliotece Miejskiej w Łodzi, zaangażujemy 6 chętnych filii łódzkich bibliotek, do stworzenia i prowadzenia u nich SAS. Zorganizujemy cykl spotkań dla osób pracujących w bibliotekach oraz lokalnych liderów/ek, na których wypracujemy plan działania SAS i poruszymy tematy diagnozowania lokalnych potrzeb, konkretnych narzędzi w pracy społecznej i angażowania lokalnej społeczności. W tym wesprze nas merytorycznie nasz drugi partner – norweska organizacja Polsk-Norsk Forening Razem=Sammen, która ma bogate doświadczenie współpracy z bibliotekami w tworzeniu działań integrujących różne grupy mieszkańców/nek.
Wokół każdej z 6 filii przeprowadzimy analizę potrzeb i zasobów, zbadamy kto mieszka w danej okolicy oraz kto jest już aktywny i wesprze nas w docieraniu do pozostałych osób. W każdej ze stref mieszkańcy i mieszkanki zrealizują jedną akcję lokalną odpowiadającą na zdiagnozowane potrzeby i pomysły osób tam mieszkających. Zorganizujemy Forum Sąsiedzkie, na które zaprosimy mieszkańców/nki, lokalnych liderów/ki i aktywistów/ki miejskich gdzie porozmawiamy o działalności społecznej i wyzwaniach z nią związanych oraz narzędziach pracy w środowisku lokalnym. Opublikujemy również poradnik “Jak stworzyć SAS” dla innych instytucji w Polsce gdzie opiszemy model oraz najważniejsze przykłady i doświadczenia naszego łódzkiego projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel