fbpx
Świadomi – Równi – Niewykluczeni
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 500,00 EUR
Dotacja:
23 122,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego oraz niewielkiej samodzielności i niskiej sprawczości dorosłych osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z pomocy społecznej w mieście to ponad 400. Lokalne diagnozy wskazują, że osoby z niepełnosprawnościami nie zajmują się samodzielnie zakupami i płatnościami, kontaktem z instytucjami publicznymi i urzędami. Tych zadań, jak również codziennej asysty, podejmują się zazwyczaj opiekunki i opiekunowie, najczęściej rodzice. Brak systemowego wsparcia oraz normy społeczne niesprzyjające rozwijaniu samodzielności osób z niepełnosprawnościami prowadzą do frustracji, poczucia bezradności i osamotnienia.
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i opiekunek z powiatu nowodworskiego. Warsztaty obejmowały takie tematy jak obsługa komputera i cyberbezpieczeństwo, dietetyka i przygotowywanie posiłków, obsługa bankowości internetowej, aktywność na rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnościami skorzystały również z oferty kulturalnej miasta, biorąc udział w wycieczkach do teatru i kina. Ich opiekunowie i opiekunki wzięły udział w różnych warsztatach, w tym w zajęciach regeneracyjnych czy z zakresu zdrowego odżywiania. Największą popularnością wśród nich cieszyły się jednak konsultacje dotyczące odzyskiwania równowagi życiowej (tzw. LBC – Life Balance Consultant).
W rezultacie projektu 25 osób z niepełnosprawnością znacznie usamodzielniło się i odzyskało poczucie sprawczości, rozwijając swoje umiejętności radzenia sobie z codziennymi sytuacjami i wyzwaniami, zwłaszcza związanymi z bezpiecznym korzystaniem z Internetu, poruszaniem się po rynku pracy oraz gospodarowaniem budżetem domowym, a także uczyło się planowania przyszłości w sytuacji braku opiekuna/opiekunki. Ponadto osoby te rozwinęły swoje kompetencje społeczne, komunikacyjne, umiejętności pracy w grupie czy podejmowania decyzji. Równocześnie 30 opiekunów i opiekunek nauczyło się wspierać samodzielność i niezależność dorosłych dzieci oraz skorzystało z możliwości zadbania o siebie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel