fbpx
Świat i MY(ślimy krytycznie)
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
76 080,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, edukatorzy, młodzi dorośli, młodzież, nauczyciele

Od lat prowadzimy ogólnopolski Program PROJEKTOR oparty na studenckim wolontariacie. W ostatnim czasie obserwujemy spadek osób chętnych do działania. Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (2020) wynika, że aż 43% wszystkich osób uczących się jest niezaangażowanych obywatelsko. Według Raportu One Million Voices 2 (2018) przyczyną jest powiązanie takiej aktywności z polityką i politykami, którym młodzi nie ufają. Niskie zaufanie wynika m.in. z braku przestrzeni do zaangażowania, szans przebicia się ze swoimi inicjatywami, braku poczucia sprawczości. Raport Eurydice Brief: Edukacja obywatelska w szkołach w Europie (2017) wskazuje, że kompetencje z zakresu edukacji obywatelskiej obejmują 4 obszary: krytyczne myślenie, skuteczną i konstruktywną interakcję z innymi, społecznie odpowiedzialne działanie i działanie demokratyczne. W naszych działaniach skoncentrujemy się na krytycznym myśleniu, traktując je jako kompetencję fundamentalną dla pozostałych: konstruktywnej komunikacji oraz odpowiedzialnego i demokratycznego działania.

W ramach projektu „Świat i MY(ślimy krytycznie)” stworzymy kurs rozwijający krytyczne myślenie w formule Akademii Krytycznego Myślenia dla studentek/ów i nauczycieli/ek, którzy pracują z dziećmi. Zaprosimy ich na cykl warsztatów, na których wspólnie wypracują model edukacyjny rozwijania kompetencji krytycznego myślenia u uczniów i uczennic.

Opracowane scenariusze zajęć zostaną przetestowane przez przygotowanych do tego wolontariuszy/ki w 45 klasach szkolnych w różnych częściach Polski. Przeprowadzimy monitoring i ewaluację, która oceni model i pomoże w sformułowaniu rekomendacji na przyszłość. Upowszechnimy wypracowane rozwiązania na kanałach społecznościowych, a także tworząc edukacyjny filmik dla dzieci i rodziców, organizując otwarte webinary oraz konferencję dla osób nauczających, publikując raport o stworzonym modelu i narzędziach wraz z artykułami eksperckimi o krytycznym myśleniu w edukacji i jego znaczeniu w aktywności obywatelskiej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 9 989,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel