fbpx
Święto Drzewa – ogrody dla klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wilkowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
74 658,00 EUR
Dotacja:
74 658,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzież, mniejszości, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmiany Klimatu wskazuje, że kryzys klimatyczny stanowi zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju świata. Według badań Unii Europejskiej 70% respondentów/ek w Polsce uważa zmianę klimatu za bardzo poważny problem, a 71% zgadza się, że przystosowanie do negatywnych skutków zmian klimatu może przynieść korzyści obywatel(k)om Unii Europejskiej. Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast w Polsce, które bierze udział w projekcie Miejskich Planów Adaptacyjnych. W ramach tego projektu miasto opracowuje plany przystosowania się do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Odpowiadając na powyższe kwestie przeprowadziliśmy serię spotkań o powstaniu ogrodów edukacyjnych w Bielsku-Białej, które włączą mieszkańców/nki w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Zorganizowaliśmy konsultacje dotyczące tego pomysłu, do których zaprosiliśmy przedstawiciel(k)i Urzędu Miasta i właścicieli planowanych lokalizacji.
Pierwszy ogród powstał we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską i Urzędem Miasta na nieużytku cmentarza żydowskiego. Drugi ogród powstał wokół zabytkowej willi Galerii Bielskiej BWA, gdzie połączyliśmy edukację ekologiczną z działaniami artystycznymi. Przeprowadziliśmy 4 warsztaty dla lokalnej społeczności z udziałem ekspertów i ekspertek, na których wspólnie wypracowaliśmy koncepcje obu przestrzeni. Zorganizowaliśmy cykl 9 zajęć dla młodzieży dotyczących zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności połączonej z pracami w obu ogrodach. Dodatkowo zorganizowaliśmy 4 wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców i mieszkanek miasta, w ramach których zostały posadzone rośliny i zbudowane schronienia dla zwierząt. Stworzyliśmy również film edukacyjny upowszechniający rezultaty projektu oraz pokazujący dobre praktyki zaangażowania mieszkańców/nek w proces tworzenia przykładowych ogrodów oraz współpracy miejskiej na rzecz adaptacji do zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.

Dzięki temu projektowi udało nam się zaangażować prawie 400 osób z różnych grup społecznych w mieście, żeby wspólnie stworzyć ogrody. Działania w ogrodach są przez nas kontynuowane i służą edukacji ekologicznej o ochronie klimatu i środowiska.

Projekt przyczynił się do zawarcia umowy na realizację Tajemniczego Ogrodu pomiędzy Miastem Bielsko-Białą, Gminą Wyznaniową Żydowską i Klubem Gaja.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel