fbpx
Systemowy model partycypacji w gdańskiej dzielnicy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
11-01-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
27 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
samorządowcy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Nowy Port to była robotnicza dzielnica Gdańska, która została w ostatnich latach zrewitalizowana. Ze względu na jej historię i układ przestrzenny nieprzypominający dużego miasta wielu mieszkańców/nek tej dzielnicy czuje do niej silne przywiązanie. W ostatnich latach dołączają do naszej wspólnoty nowi mieszkańcy/nki, w tym osoby ze społeczności ukraińskiej. W sercu dzielnicy znajduje się zaniedbany kwartał mieszkań socjalnych, którego mieszkańcy/nki mają formalnie mały wpływ na rozwój swojego otoczenia – szczególnie osoby młode. Zmieniliśmy to poprzez stworzenie systemowego modelu partycypacji młodych mieszkańców/nek w zarządzaniu dzielnicą. Uwzględniliśmy aktualne wyzwania związane z różnorodnością grup tu mieszkających oraz z wykluczeniem społecznym.
Zdiagnozowaliśmy potrzeby dotyczące aktywności społecznej wśród młodych mieszkańców/nek Nowego Portu. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą upowszechniliśmy w dzielnicy założenia modelu partycypacji. Po spotkaniach informacyjnych zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne, na których uczestnicy/czki poznali kompetencje instytucji i organizacji działających na terenie dzielnicy, ich przedstawiciel(k)i oraz narzędzia aktywności obywatelskiej takie jak budżet obywatelski, inicjatywa uchwałodawcza czy Gdański Fundusz Sąsiedzki. Wspólnie stworzyliśmy model partycypacyjnej pracy z mieszkańcami/nkami dzielnicy i innymi interesariusz(k)ami. Wypracowaliśmy narzędzia i metody włączania młodzieży we współdecydowanie o rozwoju dzielnicy. Na koniec przeprowadziliśmy pilotaż oraz staraliśmy się, aby model został rozpowszechniony w ramach polityki i instytucji miasta Gdańska.
Dzięki działaniom projektowym udało nam się wzmocnić głos młodych w obszarach, które ich interesują. Młodzi dostali skuteczne narzędzia wpływu, a miasto narzędzia pozwalające na ich angażowanie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel