fbpx
Szkoła bez ocen
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-08-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
92 051,00 EUR
Dotacja:
87 091,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania służące zmniejszaniu polaryzacji społecznej, działania strażnicze, nowe metody i standardy świadczenia usług
Grupy docelowe:
decydenci, edukatorzy, nauczyciele, społeczeństwo

Uczeń i uczennica polskiej szkoły przechodzą najczęściej przez schemat: rozdział – dział – sprawdzian – ocena. Według naszych obserwacji taki schemat nie pozwala uczniom i uczennicom na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Ponadto uważamy, że ocena bieżąca w codziennej pracy ucznia/uczennicy, powinna być, zgodnie z prawem oświatowym, informacją zwrotną pomagającą w uczeniu się. Problem oceniania powoduje konflikty między nauczycielami/nauczycielkami i rodzicami. Chcemy temu przeciwdziałać
Nasze działania kierujemy do szkół w całej Polsce. Rozpoczniemy publiczną dyskusję na temat systemu oceniania oraz wykażemy jego negatywne skutki na proces edukacji.
Naszym pierwszym działaniem będzie konferencja on-line, na której przedstawimy założenia projektu organom prowadzącym szkoły, samym szkołom oraz rodzicom. Wraz z naszym partnerem – portalem onet.pl (Ringier Axel Springer Polska) – przeprowadzimy kampanię społeczną o możliwości zaangażowania się rodziców oraz uczniów/uczennic w tworzenie dokumentów szkolnych. Partner wesprze nas swoim bogatym doświadczeniem medialnym. Zorganizujemy wizytę studyjną do Bergen w Norwegii, którą zorganizuje nasz drugi partner – Ny-Krohnborg Senter for oppvekst, kultur og Idrett – norweska instytucja zajmująca się kształceniem, która pokaże nam swoje metody pracy w szkole. Zdobytą tam wiedzę wykorzystamy w organizacji wojewódzkich debat o polskim systemie nauczania i partycypacji w szkole, na które zaprosimy osoby nauczające i pracujące w placówkach szkolnych, rodziców oraz uczniów i uczennice. Przeanalizujemy także zgodność 100 statutów szkolnych z polskim prawem. W czasie realizacji projektu będziemy prowadzić webinary dotyczące oceniania, roli rodziców w szkole oraz zaangażowania rodziców i dzieci w organizację szkoły. Zebrane materiały i opinie oraz norweski model nauczania zaprezentujemy na konferencji podsumowującej projekt.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel