fbpx
Szkoła Obywatelska Civitas 2.0
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Dąbrowa Górnicza
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 100,00 EUR
Dotacja:
26 100,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Z przeprowadzonych przez nas badań wynikało, że młodzi ludzie z Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie) są grupą społeczną, która najczęściej w naszym mieście spotyka się z mową nienawiści czy dyskryminacją. Mimo, że potrafili wskazać niektóre przejawy uprzedzeń, to nie znali narzędzi przeciwdziałania im. W niektórych przypadkach akceptowali mowę nienawiści jako przejaw wolności słowa.

Z tego powodu przeprowadziliśmy szkolenia dla uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych z Dąbrowy Górniczej. Dzięki nim zdobyli oni kompetencje oraz umiejętności w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. W czasie spotkań rozmawialiśmy o postawach szacunku, tolerancji i przełamywaniu stereotypów. Następnie, z pomocą naszych moderatorów, uczestnicy/czki zrealizowali cztery akcje społeczne. Zorganizowaliśmy również osiem Śniadania Ponad Podziałami, na które zaprosiliśmy specjalnych gości z różnych środowisk i organizacji. Uczestnicy/czki mogli dyskutować na ważne dla nich kwestie społeczne. Młodzież została Ambasadorami Dialogu i współorganizowała debaty międzyszkolne, mające na celu pokazanie, że mimo różnych poglądów możliwa jest rozmowa oraz wzajemny szacunek. Odbyły się cztery debaty, na których zostały poruszone problemy takie jak: przemysłowy chów zwierząt, sytuacja osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, aborcja oraz kwestia tego, czy osoby poniżej 18 roku życia powinny decydować o sobie w zakresie opieki medycznej. Przed debatami przeprowadziliśmy seminaria dla zainteresowanych, przygotowujące do nich, w których uczestniczyli zarówno uczniowie i uczennice, jak i nauczycielki i nauczyciele. Na koniec odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyli także mieszkańcy i mieszkanki.

Partnerem projektu była Gmina Dąbrowa Górnicza, która udostępniła nam salę do przeprowadzenia spotkań, wsparła nas w promocji a przedstawiciele/ki urzędu miasta wzięli udział w działaniach projektowych.

Dzięki tym działaniom młodzież wzmocniła kompetencje efektywnej pracy w grupie, nabyła umiejętności pozwalające walczyć z mową nienawiści i dyskryminacją i nauczyła się jak udzielać wsparcia w tym zakresie swoim rówieśni(cz)kom. Dzięki realizacji debat międzyszkolnych, uczestnicy i uczestniczki podnieśli swoje kompetencje w debacie i budowaniu argumentów oraz doświadczyli, że kulturalna dyskusja mimo różnic poglądowych jest możliwa. Zaobserwowaliśmy również, że dzięki przeprowadzeniu akcji społecznych zwiększyły się ich kompetencje liderskie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel