fbpx
Szkoła Obywatelska Civitas 2.0
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Dąbrowa Górnicza
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 100,00 EUR
Dotacja:
26 100,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że młodzi ludzie z Dąbrowy Górniczej (woj. śląskie) są grupą społeczną, która najczęściej w naszym mieście spotyka się z mową nienawiści czy dyskryminacją. Ponadto mimo, że potrafią wskazać niektóre przejawy uprzedzeń, to nie znają narzędzi przeciwdziałania im. Wciąż w niektórych przypadkach akceptują mowę nienawiści jako przejaw wolności słowa.

Dlatego przeprowadzimy szkolenia dla 20 uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych z Dąbrowy Górniczej. Pozwolą one zdobyć kompetencje oraz umiejętności w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Promowane będą postawy szacunku, tolerancji, czy też przełamywania stereotypów. Następnie uczestnicy/czki szkoleń będą pełniły funkcję Ambasadorów Dialogu, czyli mediatorów/ek młodzieżowych, których zadaniem będzie wspieranie szkoły w budowie kultury dialogu oraz rozwiązywanie konfliktów na tle różnic światopoglądowych.

Ambasadorzy Dialogu będą współorganizować debaty międzyszkolne, mające na celu pokazanie, że mimo różnych poglądów możliwa jest rozmowa oraz wzajemny szacunek. Dodatkowo zorganizują Śniadania Ponad Podziałami, czyli cykl spotkań, na które będą zapraszani specjalni goście z różnych środowisk, partii czy organizacji. Uczestnicy/czki będą mogli dyskutować na ważne dla nich kwestie społeczne.

Na koniec Ambasadorzy Dialogu przygotują konferencję podsumowującą projekt, w ramach której zorganizują debatę „Gdzie kończy się swoboda wypowiedzi, a zaczyna mowa nienawiści?”. Do debaty zostaną zaproszeni przedstawiciele/ki samorządu, szkół i instytucji miejskich z Dąbrowy Górniczej.

Partnerem projektu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, która udostępni sale do przeprowadzenia konferencji oraz wesprze nas kadrą doświadczoną we współpracy z samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel