fbpx
Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Partnerzy:
Stowarzyszenie Demagog, Kraków, Polska
Okres realizacji:
15-03-2021 - 15-02-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
112 500,00 EUR
Dotacja:
112 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt jest potrzebny, ponieważ działania organizacji pozarządowych nie są możliwe bez ich funkcjonowania w świecie cyfrowym. Ten zaś zmienia się bardzo dynamicznie i stawia przed aktywistami coraz to nowsze wyzwania – zarówno w zakresie zabezpieczenia się przed dezinformacją, manipulacją, fałszywymi informacjami czy atakami hackerskimi jak i w odniesieniu do działań promocyjnych i Public Relations prowadzonych w mediach społecznościowych. Projekt zajmuje się problemem dezinformacji w sieci w kontekście działań organizacji pozarządowych. Istotność zagrożenia dezinformacją w kontekście wizerunku i działania organizacji pozarządowych potwierdzają wyniki badań.
Zaplanowano 4 edycje szkoleń dla organizacji pozarządowych. Zajęcia będą realizowane w ramach czterech modułów: (1) Rzetelność, (2) Prawda, (3) Bezpieczeństwo, (4) Twórczość.
Projekt ma na celu wyposażenie przedstawicieli organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, legalnego korzystania z zasobów internetowych, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej. Adresatami są organizacje o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym i strażniczym. Zamieramy przeszkolić 100 osób z co najmniej 50 różnych organizacji, które następnie włączą się w wypracowywanie rekomendacji dla danej „branży” organizacji pozarządowych.
Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Demagog, które zajmuje się fact-checkingiem w Polsce, jest pierwszą polską organizacją zweryfikowaną w Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej, która stoi na straży rzetelności, i transparentności. Demagog m.in. weryfikuje informacje dla największego portalu społecznościowego na świecie – Facebooka. Partner jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń w dwóch modułach: Prawda i Bezpieczeństwo.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel