fbpx
Szkolny budżet partycypacyjny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Stowarzyszenie Integracji SALIX
Miejscowość (siedziba):
Święcica
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
31-10-2022 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
18 000,00 EUR
Dotacja:
18 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, społeczność lokalna

Naszym projektem odpowiedzieliśmy na problem niewystarczającej wiedzy w zakresie partycypacji obywatelskiej w społeczności Szkoły Podstawowej w Święcicy (powiat chełmski, woj. lubelskie). Szkoła ta jest ważnym miejscem w naszej gminie Wierzbica – często organizuje lokalne wydarzenia i angażuje całą społeczność. Jednak z naszych rozmów i obserwacji wynikało, że mieszkańcy/nki chcieli wiedzieć więcej o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz o możliwości włączania się w działania społeczne. Osoby mieszkające w gminie zgłaszały nam, że poradniki i instrukcje partycypacji obywatelskiej są często niezrozumiałe i skomplikowane a jest to dla nich ciekawy i ważny temat.

Odpowiadając na te potrzeby, wraz z mieszkańcami i mieszkankami gminy Wierzbica wprowadziliśmy i przetestowaliśmy szkolny budżet obywatelski w szkole podstawowej w Święcicy. Zorganizowaliśmy warsztaty o rodzajach i technikach partycypacji społecznej dla wybranych uczniów, uczennic, ich rodziców oraz chętnych mieszkańców i mieszkanek gminy. Przeprowadziliśmy dla nich szkolenie o metodach konsultacji społecznych i zasadach funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Wspólnie wypracowaliśmy metody głosowania i konsultacji dopasowane do potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców/nek gminy. Powołaliśmy zespół roboczy i koordynatorki/koordynatorów i dwa lata z rzędu przeprowadziliśmy szkolny budżet obywatelski. W pierwszym roku wyłonione zostało 7 inicjatyw, a w drugim 9. Wśród nich znalazły się m.in. “Sportowo, zdrowo i bezpiecznie” – zakup niezbędnego sprzętu dla lekkoatletycznej grupy młodych, “Rośliny w słoiku”, czy też “Angielski na wesoło – przez zabawę do nauki” – zakup gier edukacyjnych, wspierających naukę języka. Zaangażowaliśmy młodzież i dorosłych z gminy w zbieranie i rozwijanie pomysłów, pisanie i składanie projektów, realizację wybranych inicjatyw i ewaluację tych działań.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że mieszkańcy i mieszkanki gminy Wierzbica rozwinęli swoją wiedzę o metodach partycypacji obywatelskiej i na podstawie budżetu szkolnego nauczyli się jak wprowadzać takie metody w swojej społeczności. Z ankiet wynika także, że uczestnicy/czki są chętni i gotowi realizować kolejne edycje szkolnego budżetu partycypacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel