Szkolny budżet partycypacyjny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Stowarzyszenie Integracji SALIX
Miejscowość (siedziba):
Święcica
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
31-10-2022 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
18 000,00 EUR
Dotacja:
18 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, społeczność lokalna

Naszym projektem odpowiadamy na problem niewystarczającej wiedzy w zakresie partycypacji obywatelskiej w społeczności Szkoły Podstawowej w Święcicy (powiat chełmski, woj. lubelskie). Szkoła ta jest ważnym miejscem w naszej gminie Wierzbica – często organizuje lokalne wydarzenia i angażuje całą społeczność. Jednak z naszych rozmów i obserwacji wynika, że mieszkańcy/nki chcą wiedzieć więcej o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz o możliwości włączania się w działania społeczne. Osoby mieszkające w gminie zgłosiły nam, że poradniki i instrukcje partycypacji obywatelskiej są często niezrozumiałe i skomplikowane, a jest to dla nich ciekawy i ważny temat. Odpowiadając na te potrzeby, wraz z mieszkańcami/nkami gminy Wierzbica wprowadzimy i przetestujemy szkolny budżet obywatelski w szkole podstawowej w Święcicy. Zorganizujemy warsztaty o rodzajach i technikach partycypacji społecznej dla wybranych uczniów, uczennic, ich rodziców oraz chętnych mieszkańców/nek gminy. Przeprowadzimy dla nich szkolenie o metodach konsultacji społecznych i zasadach funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Wspólnie wypracujemy metody głosowania i konsultacji dopasowane do potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców/nek gminy. Powołamy zespół roboczy i koordynatorki/ów projektu i dwa lata z rzędu przeprowadzimy szkolny budżet obywatelski. Zaangażujemy młodzież i dorosłych z gminy w zbieranie i rozwijanie pomysłów, pisanie i składanie projektów, realizację wybranych inicjatyw i ewaluację tych działań. Dzięki projektowi mieszkańcy/nki gminy Wierzbica rozwiną swoją wiedzę o metodach partycypacji obywatelskiej i na podstawie budżetu szkolnego nauczą się jak wprowadzać takie metody w swojej społeczności.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel