fbpx
Sztuka Aktywności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Święciechowa
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
23 000,00 EUR
Dotacja:
23 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Gmina Święciechowa (woj. wielkopolskie) jest gminą wiejską, na terenie której mieszka 9116 osób. Składa się z 12 sołectw i w prawie każdym funkcjonuje jakaś organizacja pozarządowa. Z przeprowadzonej przez nas lokalnej diagnozy wynika, że większość z tych organizacji ma problemy z pozyskiwanie funduszy na swoje działania co skutkuje ubogą ofertą dla mieszkańców/nek oraz małymi możliwościami angażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Poza wsią gminną działania społeczne są sporadyczne, a lokalni liderzy i liderki mają niewystarczającą wiedzę o tym jak pozyskiwać środki, angażować lokalną społeczności i przeprowadzać oddolne inicjatywy.

Odpowiemy na te potrzeby rekrutując i wspierając 12 lokalnych liderów i liderek – przedstawiciel(k)i poszczególnych sołectw. W każdym z sołectw zostanie przeprowadzony warsztat o współpracy lokalnej i partycypacji społecznej oraz spacer badawczy. Podczas tych spotkań mieszkańcy/nki stworzą diagnozę społeczną swojej miejscowości i określą jej największe problemy, na które mają odpowiedzieć inicjatywy. W inicjatywy zaangażowani zostaną mieszkańcy/nki, wolontariusze/ki oraz organizacje pozarządowe i instytucje. Lokalni liderzy/ki wezmą także udział w cyklu szkoleń o współpracy w lokalnej społeczności, tworzeniu projektów społecznych, mobilizowaniu mieszkańców/nek do działania oraz procesach partycypacyjnych. Poprzez udział w wizycie studyjnej na Dolnym Śląsku, gdzie odwiedzą centra kultury, organizacje społeczne oraz wsie tematyczne poznają praktyczne formy aktywności wiejskiej z zakresu kultury i angażowania obywateli/ek w sprawy publiczne. Na koniec zorganizujemy wspólne wydarzenie integrujące dla wszystkich liderów i liderek oraz mieszkańców/nek gminy Święciechowa, na które zaprosimy też sołtyski/ów oraz przedstawicieli/ki organizacji społecznych. Forma spotkania zostanie wymyślona wspólnie przez osoby uczestniczące w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel