fbpx
Telefon i e-mail zaufania dla osób LGBTQIA
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
03-01-2022 - 29-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
28 815,00 EUR
Dotacja:
28 815,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla osób lgbt+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną
Grupy docelowe:
LGBT+

Projekt dotyczy problemu rosnących uprzedzeń, przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz braku wystarczającego wsparcia dla młodzieży LGBTQIA w Białymstoku. Kondycja osób LGBTQIA w Polsce jest wyjątkowo słaba – osoby te ponad pięciokrotnie częściej chorują na depresję niż osoby heteroseksualne i cispłciowe, a około 70% młodzieży ma myśli samobójcze. Traumatycznym doświadczeniem dla lokalnej społeczności LGBTQIA był I Białostocki Marsz Równości, podczas którego doszło do niebezpiecznych ataków na tle nienawiści. Na szczeblu samorządowym przeforsowano homofobiczną uchwałę „przeciwko ideologii LGBT” wykluczającą osoby LGBTQIA ze wspólnoty lokalnej. Tymczasem osoby LGBTQIA właściwie nie mają możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysu, gdyż lokalne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy nie oferują wsparcia dla tej mniejszości. Wyjątkowo trudnym dla społeczności LGBTQIA czasem jest pandemia – szczególnie dla młodzieży, która w izolacji jest bardziej narażona na przemoc domową.

W ramach projektu Grantobiorca zapewni wsparcie psychologiczne osobom LGBTQIA z Białegostoku i okolic oraz ich bliskim. Wsparcie będzie dostępne przez telefon zaufania oraz online. Osoby zajmujące się poradnictwem psychologicznym będą mogły skorzystać z superwizji. Dodatkowo w ramach kampanii informacyjnej w przestrzeni publicznej zawiśnie 6 billboardów promujących możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Z projektu skorzysta przede wszystkim młodzież LGBTQIA (około 200 osób) z województwa podlaskiego, zwłaszcza z terenów wiejskich, zależna finansowo od rodziców, o ograniczonym dostępie do pomocy psychologicznej. Oferowane wsparcie wpłynie pozytywnie na obniżenie stresu mniejszościowego oraz wzrost samoakceptacji młodzieży LBGTQIA. Z poradnictwa skorzystają również rodzice osób LGBTQIA potrzebujący wsparcia emocjonalnego i psychoedukacji.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel