fbpx
Teraz troska
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
29 480,00 EUR
Dotacja:
29 480,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności

Projekt skierowaliśmy do aktywistów/ek z Dolnego Śląska, którzy czuli wypalenie zawodowe. Zorganizowaliśmy działania mające na celu wsparcie zdrowia psychicznego uczestników/czek.
Według przeprowadzonych przez nas badań prawie połowa liderów/ek organizacji pozarządowych we Wrocławiu czuła wypalenie związane z ich pracą. Wypalenie najczęściej wiązało się z osamotnieniem liderów/ek, nadmierną odpowiedzialnością za organizację i dużą ilością związanego z tym stresu.
Odpowiedzieliśmy na te problemy, prowadząc warsztaty „Regulacja i regeneracja”, które nauczyły uczestników/czki, jak rozładowywać napięcie w ciele oraz napięcie psychiczne metodami A. Lowena, ćwiczeniami relaksacyjnymi oraz praktyką jogi. Zorganizowaliśmy grupę wsparcia, w której uczestnicy/czki mogli na bieżąco dzielić się swoimi doświadczeniami oraz aktualnymi wyzwaniami. Prowadziliśmy webinary w czasie których poruszaliśmy tematykę wypalenia aktywistycznego. Wydaliśmy także publikację on-line, w której są informacje na temat wypalenia aktywistycznego i jak sobie z nim radzić. Podsumowaliśmy w niej nasze dotychczasowe działania i wnioski.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dzięki spotkaniom on-line ponad 1000 osób zwiększyło swoją wiedzę na temat wypalenia aktywistycznego. Uczestnicy/czki mogli także zobaczyć, że nie są sami w swoich problemach i określili to jako bardzo wzmacniające doświadczenie. Temat wypalenia aktywistycznego był jednym z przewodnich wątków VI Kongresu Wrocławskich NGO który odbył się w czerwcu 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel