fbpx
Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Zakliczyn
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 28-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
25 985,00 EUR
Dotacja:
25 985,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
dzieci, osoby z niepełnosprawnością, seniorzy

Projekt odpowiada na problem braku działań edukacyjnych, integracyjnych i aktywizujących skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych w gminie Zakliczyn. Dzieci mieszkające na terenie gminy mają ograniczone szanse na rozwój kompetencji obywatelskich ze względu na miejsce zamieszkania (tereny wiejskie), niski status materialny rodzin, wykluczenie cyfrowe i brak lokalnych placówek kulturalnych i edukacyjnych. Wśród organizacji pozarządowych dedykowanych dzieciom istnieją tylko kluby sportowe i koło szachowe. Równocześnie rośnie liczba osób starszych narażonych na wykluczenie społeczne ze względu na zamieszkiwanie na wsi, samotność, emigrację bliskich, etc.

Grantobiorca przeprowadził cykle warsztatów społeczno-obywatelskich dla dzieci z placówek wsparcia dziennego w Filipowicach i Gwoźdźcu oraz dla seniorów i seniorek tworzących Grupę Samopomocy. Osoby starsze opracowały 3 numery czasopisma Bez Barier, które było dystrybuowane lokalnie. Zorganizowano półkolonie dla dzieci skupione na rozwijaniu tożsamości lokalnej, a także zainicjowano działalność Szkolnych Kół Wolontariatu, dla których przygotowano comiesięczne warsztaty. Odbyły się również wizyty studyjne – seniorzy i seniorki spotkali_ły się z Tarnowską Radą Seniorów, a dzieci odwiedziły Sejm, Muzeum Powstania Warszawskiego i warszawskie osiedle Jazdów, gdzie działa lokalna inicjatywa Otwarty Jazdów. Przygotowano także piknik promujący projekt i integrujący lokalną społeczność.

W projekcie uczestniczyło 36 dzieci (w wieku 6-14 lat) oraz 15 seniorów i seniorek z gminy Zakliczyn. Dzięki udziałowi w warsztatach i spotkaniach obie grupy wzmocniły swoje poczucie sprawczości, rozwinęły kompetencje społeczne i obywatelskie, podniosły wiedzę na temat aktywności społecznej, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, nawiązały relacje. Udział w projekcie bez wątpienia wpłynął na większą aktywność zarówno dzieci i młodzieży, jak i seniorów i seniorek.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel