fbpx
Trzy stopnie obywatelskiego przysposobienia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Zakliczyn
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 985,00 EUR
Dotacja:
25 985,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, samoorganizacja / samopomoc, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
dzieci, osoby z niepełnosprawnością, seniorzy

Na terenach wiejskich jest niewiele instytucji odpowiadających na potrzeby młodych osób lub wspierających ich działania. Jest to także powód niskiej aktywności obywatelskiej (V. Kopińska, „Młodzi 2018”). W Gminie Zakliczyn wśród organizacji pozarządowych dedykowanych dzieciom istnieją tylko kluby sportowe i Koło Szachowe. Oferta Domu Kultury nie jest skupiona na aktywizacji dzieci, a Gminna Rada Młodzieżowa nie jest aktywna. Mimo rosnącej liczby osób starszych narażonych na wykluczenie społeczne (osamotnienie, wykluczenie technologiczne), nie powstała też Rada Seniorów.
Projekt odpowiada na brak działań edukacyjnych, integracyjnych, aktywizujących skierowanych do dzieci, młodzieży, osób starszych i z niepełnosprawnościami w Gminie Zakliczyn.
Przeprowadzimy cykle warsztatów społeczno-obywatelskich dla dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz dla seniorów/ek i osób niepełnosprawnych (trening umiejętności interpersonalnych, formy uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim). Seniorzy/ki opracują 3 numery czasopisma Bez Barier (tematyka zaczerpnięta z warsztatów oraz informacje o możliwościach uzyskania wsparcia dla osób niepełnosprawnych i seniorów/ek w lokalnych i ponadlokalnych instytucjach). Dla dzieci zorganizujemy półkolonie obywatelskie skupione na rozwijaniu tożsamości lokalnej, a także zainicjujemy działalność Szkolnych Kół Wolontariatu (comiesięczne warsztaty). Przewidujemy też wizyty studyjne seniorów w Tarnowie (spotkanie z Radą Seniorów i Młodzieżową Radą Miejską), a dzieci w organizacjach pozarządowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie, a także w Sejmie, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Edukacji Ekologicznej w Warszawie.
W projekcie uczestniczyć będzie 36 dzieci (6 – 14 lat) z 2 ośrodków wsparcia dziennego oraz 15 seniorów/ek i osób z niepełnosprawnością z gminy Zakliczyn.
Efektem działań projektowych będzie wzrost poczucia sprawczości i świadomości możliwych działań w sferze społecznej i publicznej wśród uczestników/czek projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel