fbpx
Tworzymy Miejsce Aktywności Mieszkańców
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Phronesis SA, Oslo, Norwegia
Gmina Miejska Kraków, Kraków, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-08-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
87 499,00 EUR
Dotacja:
82 603,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Według badań przeprowadzonych w Krakowie, wiele mieszkańców i mieszkanek tego miasta ma niskie poczucie sprawczości i niechętnie angażuje się w działania społeczne.

Odpowiedzieliśmy na ten problem tworząc pierwsze, pilotażowe Miejsce Aktywności Mieszkańców (MAM) w Krakowie. Włączyliśmy lokalną społeczność osiedla na Kozłówce – mieszkańców/mieszkanki i działające w sąsiedztwie organizacje i instytucje, do wspólnego wypracowania koncepcji takiego miejsca. Wypróbowaliśmy różne metody i formy aktywności. W sumie odbyło się 494 spotkań (cyklicznych i pojedynczych), m.in. lekcje salsy, lekcje polskiego dla osób z Ukrainy, lekcje angielskiego, zajęcia z samoobrony, jogi, pilates, spotkania planszówkowe czy też podróżnicze. Ponadto zorganizowaliśmy akcję foodsharingu, wymianę odzieżową oraz dwie wyprzedaże garażowe. Zorganizowaliśmy również pierwsze urodziny MAM-u, a bogaty program wydarzenia został przygotowany przez sąsiadów i sąsiadki. Przeprowadziliśmy też cykl edukacji obywatelskiej w wersji online, na której uczestnicy/czki mogli nabyć wiedzę na temat budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej, dostępu do informacji oraz panelu obywatelskiego. We współpracy z partnerami stworzyliśmy model centrum społecznego, które miasto może włączyć jako stały element swojej polityki.
Partnerem projektu było miasto Kraków, które udostępniło nam lokal do stworzenia centrum aktywności. Drugim partnerem była norweska organizacja Phronesis SA, którą odwiedziliśmy w ramach wyjazdu studyjnego. Podczas niego nasze pracowniczki mogły zobaczyć, jak funkcjonuje podobne centrum społecznościowe w Oslo.

Z rozmów z osobami korzystającymi z MAM-u wiemy, że oprócz zdobycia nowych umiejętności podczas kursów i spotkań, zawarli oni nowe relacje i przyjaźnie, wychodzące poza mury budynku. Sami zaczęli wokół siebie zauważać okazje do zrobienia czegoś więcej – dokarmiają koty po pracy czy wspierają się w codziennych sprawach, np. w noszeniu zakupów. My natomiast planujemy stworzenie kolejnych MAM-ów w Krakowie. Rozpoczęliśmy też współpracę z gminą Skawina, w której będziemy upowszechniać ideę MAM i uczyć innych pracy animacyjnej ze społecznością lokalną.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel