fbpx
Tworzymy Miejsce Aktywności Mieszkańców
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Phronesis SA, Oslo, Norwegia
Gmina Miejska Kraków, Kraków, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
87 499,00 EUR
Dotacja:
82 603,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Według badań przeprowadzonych w Krakowie, mieszkańcy/ki tego miasta mają niskie poczucie sprawczości i niechętnie angażują się w działania społeczne.

Odpowiemy na ten problem tworząc pierwsze, pilotażowe Miejsce Aktywności Mieszkańców w Krakowie. Włączymy lokalną społeczność osiedla na Kozłówce, mieszkańców/nki i działające w sąsiedztwie organizacje i instytucje, do wspólnego wypracowania koncepcji takiego miejsca. Wypróbujemy różne metody i formy aktywności. We współpracy z partnerami stworzymy model centrum społecznego, które miasto mogłoby włączyć jako stały element swojej polityki.

Partnerem projektu jest miasto Kraków, które udostępni nam lokal do stworzenia centrum aktywności i wesprze w opracowaniu jego formy, tak aby było ono atrakcyjne i przydatne dla społeczności miasta. Drugim partnerem jest norweska organizacja Phronesis SA, do której zorganizujemy wyjazd studyjny. W ramach wizyty zobaczymy 3-4 centra społecznościowe działające w Oslo, które będą dla nas inspiracją w dalszej pracy nad prowadzeniem krakowskiego miejsca aktywności.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel