fbpx
Uniwersytet Kultury
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Jarocin
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-03-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
60 950,00 EUR
Dotacja:
56 250,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Badania Stowarzyszenia Jarocin XXI wskazują, że w powiecie jarocińskim (woj. wielkopolskie) brakuje wsparcia dla młodzieżowych inicjatyw, a osoby w średnim wieku ze względu na zapracowanie wycofują się z życia społecznego i kulturalnego. Badania wskazywały również, że w śródmieściu Jarocina mało się dzieje i jest to niewykorzystany potencjał miasta. Rekomendacją Stowarzyszenia była akcja społeczna mająca na celu wzrost świadomości na temat roli życia społecznego i kulturalnego oraz stworzenie przestrzeni dla aktywnych mieszkańców i mieszkanek.
Odpowiedzieliśmy na tę rekomendację organizując Uniwersytet Kultury – serię różnorodnych mikroprojektów – pikników, pchlich targów, warsztatów artystycznych kina w plenerze oraz grup wsparcia i grup dyskusyjnych angażujących osoby mieszkające w Jarocinie – w sumie ponad 150 wydarzeń dla ponad 19 000 osób. W projekt zaangażowaliśmy liderów i liderki pochodzących z różnych grup wiekowych i środowisk, program każdego z typów działań podlegał konsultacjom społecznym. Do spotkań wykorzystaliśmy te przestrzenie, które według naszych obserwacji były dotychczas rzadko wykorzystywane. Stworzyliśmy onlajnowy Poradnik Aktywnego Mieszkańca, który zawiera dokumentację z mikroprojektów, wnioski z ich działań oraz dobre praktyki.
Naszym partnerem była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, która zapewniła nam sale do spotkań i szkoleń oraz wsparła nas swoim bogatym doświadczeniem w działaniach społecznych. Filie Biblioteki Jarocina to małe centra społeczne, wokół których naturalnie zbierają się aktywni mieszkańcy i mieszkanki. Biblioteka posiada również odpowiednie “know-how” i sieć kontaktów, które pomogły w realizacji projektu. Skorzystaliśmy także z przestrzeni Kina Echo i Kawiarni Filmowej.
Z rozmów z uczestni(cz)kami projektu wiemy, że dzięki grupom dyskusyjnym i wsparcia mogli oni porozmawiać na nurtujące ich tematy, a dzięki temu stali się wrażliwsi na wiele kwestii. Wiemy również, że niektóre działania, np. pchle targi, czy też kina w plenerze, będą kontynuowane po zakończeniu projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel