Uniwersytet Kultury
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Jarocin
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
60 950,00 EUR
Dotacja:
56 250,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Badania Stowarzyszenia Jarocin XXI wskazują, że w powiecie jarocińskim (woj. wielkopolskie) brakuje wsparcia dla młodzieżowych inicjatyw, a osoby w średnim wieku ze względu na zapracowanie wycofują się z życia społecznego i kulturalnego. Badania wskazywały również na śródmieście Jarocina jako niewykorzystany potencjał przestrzeni, w której niewiele się dzieje. Rekomendacją Stowarzyszenia jest akcja społeczna mająca na celu wzrost świadomości na temat roli życia społecznego i kulturalnego oraz stworzenie przestrzeni czy punktu dla aktywnych mieszkańców/nek.
Odpowiadamy na tę rekomendację, organizując Uniwersytet Kultury – serię różnorodnych mikroprojektów – pikników, targowisk, kina w plenerze oraz grup wsparcia i grup dyskusyjnych angażujących mieszkańców/nki. Zorganizujemy cykl debat o ważnych tematach dla osób mieszkających w Jarocinie, o działaniu kobiet w lokalnej społeczności oraz cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców z dziećmi. W projekt zaangażujemy liderów/ki pochodzących z różnych grup wiekowych i środowisk z Jarocina. Do spotkań wykorzystamy te przestrzenie, które według naszych obserwacji były dotychczas rzadko wykorzystywane. Stworzymy Poradnik Aktywnego Mieszkańca, który będzie zawierał dokumentację z mikroprojektów, wnioski z ich działań oraz dobre praktyki.
Naszym partnerem będzie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, która zapewni nam sale do spotkań i szkoleń oraz wesprze nas swoim bogatym doświadczeniem w działaniach społecznych. Filie Biblioteki Jarocina to małe centra społeczne, wokół których naturalnie zbierają się aktywni mieszkańcy/nki. Biblioteka posiada również odpowiednie “know-how” i sieć kontaktów mogące pomóc w realizacji projektu. W projekcie skorzystamy także z przestrzeni Kina Echo i Kawiarni Filmowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel