Usłysz i zareaguj
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-03-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
33 875 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
migranci, młodzież

Strefa Wolnosłowa od 2012 roku zajmuje się organizacją wydarzeń artystycznych i edukacyjnych na temat praw migrantów, migrantek, uchodźców, uchodźczyń oraz osób w procedurze uchodźczej. Oficjalne dane na temat przestępstw z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych są niekompletne i mocno zaniżone. Wiele osób zaangażowanych w działania Strefy doświadczyło dyskryminacji ze względu na pochodzenie – na ulicy, w miejscu pracy, w Internecie, przy cichym przyzwoleniu otoczenia. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogorszyła sytuację zawodową i społeczną tej grupy ludzi.

Projekt polega na stworzeniu podcastu radiowego oraz wydarzenia performatywnego na Światowy Dzień Uchodźcy 2021. Wydarzenie artystyczne i podcast przygotowane zostaną przez 4 wielokulturowe i międzypokoleniowe grupy warsztatowe pracujące pod okiem ekspertów/ek w dziedzinie migracji oraz artystów i artystek. Uczestnicy/czki warsztatów skupią się na wypracowaniu wspólnych rozwiązań i wskazówek, jak mobilizować świadków agresji i dyskryminacji na tle narodowościowym do reagowania i przeciwdziałania takim zachowaniom. Działaniom warsztatowym towarzyszyć będą konsultacje – porady prawne dla cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z pracą w kulturze i organizacją własnych działań społeczno-kulturalnych. Podcast pojawi się na portalu Tok Fm i na innych kanałach, a każdemu odcinkowi towarzyszyć będzie scenariusz zajęć dydaktycznych do wykorzystania w szkołach i instytucjach kultury. W czasie trwania projektu scenariusze zostaną wykorzystane przez co najmniej 10 szkół.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel