UWAGA! Strefa LGBT
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Spółdzielnia Ogniwo, Kraków, Polska
Federacja Znaki Równości, Kraków, Polska
STOWARZYSZENIE ALL IN UJ, Kraków, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
33 400 EUR
Dotacja:
30 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczeństwo

Istniejący od 2004 r. Teatr BARAKAH był wielokrotnie krytykowany i piętnowany z powodu współpracy z osobami LGBTIQ. Sejmik Województwa Małopolskiego w 2019 roku ogłosił całe województwo „Strefą Wolną od LGBT”, lokalnie uczyniło to jeszcze kilkanaście gmin i powiatów w Małopolsce. Projekt jest wyrazem sprzeciwu Teatru BARAKAH wobec bezprawnych i dyskryminujących uchwał o strefach wolnych od LGBT.

Projekt przewiduje organizację siedmiu debat z osobami ze środowiska LGBTIQ, a także działaczami, wykładowcami, dziennikarzami, artystami i wykładowcami. Tematami będą: sytuacja prawna osób LGBTIQ w Polsce, rodzice osób LGBTIQ, LGBTIQ na prowincji, LGBTIQ a kościół, sztuka LGBTIQ, Drag queens, przeciwdziałanie homofobii. W debatach weźmie udział ok. 350 osób. W ramach projektu powstaną prezentacje artystyczne przygotowane przez twórców LGBTIQ, w tym premiera teatralna, wernisaże i wystawy prac artystów związanych ze środowiskiem LGBTIQ, a także warsztaty dla 60 osób heteroseksualnych na temat dyskryminacji i jej skutków. Jednym z głównych działań projektu będą także dwie kampanie społeczne (online i w przestrzeni publicznej).

Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Ogniwo, Federacją Znaki Równości oraz Stowarzyszeniem All in UJ.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel