fbpx
UWAGA! Strefa LGBT
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Spółdzielnia Ogniwo, Kraków, Polska
Federacja Znaki Równości, Kraków, Polska
STOWARZYSZENIE ALL IN UJ, Kraków, Polska
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
33 400,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania artystyczne, działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
LGBT+, społeczeństwo

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą homofobię w Polsce. W 2019 r. województwo małopolskie oraz jego kilka gmin i powiatów wprowadziły na swoim terenie tzw. „strefy wolne od LGBT”. „Strefy” objęły w szczytowym momencie aż 30% powierzchni całego kraju. Tego samego roku doszło do homofobicznego ataku na siedzibę Grantobiorcy; dochodzenie, mimo wykrycia sprawcy, zostało umorzone przez prokuraturę. Tymczasem wg badań aż 84% osób LGBTQ poniżej 25. roku życia ma myśli samobójcze (K. Kołodziej, 2020). Polska jest krajem, którego prawodawstwo traktuje osoby LGBTQ najgorzej w całej Unii Europejskiej (Ilga-Europe, 2022). O radykalizacji postaw społecznych wobec osób LGBTQ i rosnącej homofobii, podsycanej często przez prawicowych polityków, mówią z kolei badania Centrum Badań nad Uprzedzeniami (P. Górska, 2019). 

W ramach projektu Grantobiorca zorganizował w Krakowie serię siedmiu debat z osobami ze środowiska LGBTQ, a także z osobami zajmującymi się aktywizmem równościowym, nauką, mediami, kulturą i sztuką. Debaty poświęcone były takim tematom jak: sytuacja prawna osób LGBTQ w Polsce, rodzice LGBTQ, LGBTQ na prowincji, LGBTQ a kościół, sztuka LGBTQ, drag queens, przeciwdziałanie homofobii. Wzięło w nich udział w sumie ok. 220 osób. Istotnym elementem projektu były również działania artystyczne przygotowane przez osoby LGBTIQ, w tym: performance „Ofelia”, pokazy drag queen pt. „Come back”, wystawy prac artystów i artystek LGBTQ. Odbyły się również warsztaty antydyskryminacyjne z prelekcją na temat skutków dyskryminacji dla społeczności LGBTQ. W ramach kampanii społecznej w czterech różnych miejscach Krakowa zawisły reklamy z napisem „tolerancja”. 

Projekt był ważnym działaniem na mapie Krakowa i Polski, głosem sprzeciwu wobec ustanawianych przez władze lokalne „stref wolnych od LGBT”, wymazywania artystów, artystek i instytucji przyjaznych osobom LGBTQ oraz wobec rosnącej homofobii. Bez wątpienia w przestrzeni teatru powstała bezpieczna przestrzeń dla artystów i aktywistów LGBTIQ, a także dla odbiorców i odbiorczyń ich sztuki. Kampania spotkała się z dobrym przyjęciem i zwróciła uwagę przedstawicieli i przedstawicielek władz Miasta Krakowa. 

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel