fbpx
Vademecum Aktywności Obywatelskiej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
31 217,00 EUR
Dotacja:
28 062,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania strażnicze
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież

Podczas realizacji projektu rozwinęliśmy wiedzę i umiejętności młodych osób z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego (woj. świętokrzyskie) dotyczące aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Z raportów i dostępnych informacji lokalnych stowarzyszeń i informacji z dziennika Echo Dnia oraz ankiet własnych z 2020 roku wynika, że większość uczniów i uczennic z tych powiatów negatywnie postrzega swoje szanse i możliwości rozwoju. Większość młodych respondentów/ek nie znała swoich praw i obowiązków, miała małą wiedzę o formach aktywności obywatelskiej, a za największą swoją szansę uważała emigrację do większych miast.

Dzięki naszym działaniom wzrosła świadomość praw i obowiązków obywatelskich wśród młodzieży, chęć uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiara w możliwość wywierania pozytywnego wpływu na instytucje demokratyczne i życie lokalnej społeczności. Zorganizowaliśmy seminaria i warsztaty dla 376 młodych mieszkańców/nek powiatu ostrowieckiego i opatowskiego. Młodzież wzięła udział w dwóch panelach dyskusyjnych i stworzyła dwie grupy monitoringu praw obywatelskich. Stworzyliśmy internetowy przewodnik „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”, który służy młodzieży i nauczyciel(k)om jako źródło informacji i wskazówek dotyczących aktywności obywatelskiej oraz jako podręcznik o prawach i obowiązkach związanych z byciem obywatelem/ką. Współpracowaliśmy z lokalnymi mediami w celu propagowania projektu i poszczególnych jego działań. Następnie w obu powiatach ogłosiliśmy plebiscyt na najbardziej przyjazny urząd dla obywatela. Zwycięzcą został Urząd Gminy Bodzechów z powiatu ostrowieckiego. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące wszystkie działania, efekty oraz rezultaty, jakie udało się osiągnąć. Na nim wręczyliśmy także nagrodę dla zwycięskiej gminy.

Na podstawie ankiet ewaluacyjnych wiemy, że dzięki warsztatom i szkoleniom młodzież wzmocniła swoją wiedzę w zakresie demokracji i praw obywatelskich, a także zmniejszyło się jej poczucie bezradności i zagubienia. Zauważamy także dużo więcej chęci do podejmowania działań na rzecz swojej społeczności.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel