fbpx
Vademecum Aktywności Obywatelskiej
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo (siedziba):
świętokrzyskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
31 217,00 EUR
Dotacja:
28 062,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania strażnicze
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież

Podczas realizacji projektu rozwiniemy wiedzę i umiejętności młodych osób z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego (woj. świętokrzyskie) związane z aktywnym uczestnictwem w życiu publicznym. Z Raportu Stowarzyszenia KUŹNIA – Ostrowiec 2018r., dziennika lokalnego Echo Dnia i ankiet własnych z 2020 r., wynika, że większość uczniów i uczennic z tych powiatów negatywnie postrzega swoje szanse i możliwości rozwoju. Większość z młodych respondentów/ek nie zna swoich praw i obowiązków, ma małą wiedzę o formach aktywności obywatelskiej, a za największą swoją szansę uważa emigrację do większych miast.
Dzięki naszym działaniom wzrośnie świadomość praw i obowiązków obywatelskich wśród młodzieży, chęć uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiara w możliwość wywierania pozytywnego wpływu na instytucje demokratyczne i życie lokalnej społeczności. Zorganizujemy seminaria i warsztaty dla 200 młodych mieszkańców/nek powiatu ostrowieckiego i opatowskiego. Młodzież weźmie udział w dwóch panelach dyskusyjnych i utworzy Grupy Monitoringu Praw Obywatelskich. Grupy te będą obserwować i analizować ewentualne przypadki nierównego traktowania, dyskryminacji, łamania praw obywatela, itp. Stworzymy internetowy, multimedialny przewodnik, który będzie służył młodzieży i nauczyciel(k)om jako źródło informacji i wskazówek dotyczących aktywności obywatelskiej oraz jako podręcznik o prawach i obowiązkach związanych z byciem obywatelem/ką. Będziemy współpracować z lokalnymi mediami w celu propagowania projektu i poszczególnych jego działań. Na koniec, w obu powiatach, ogłosimy Plebiscyt na Najbardziej Przyjazny Urząd dla Obywatela.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel