fbpx
W Ględach mieszkamy ekologię wspieramy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Ględy
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-04-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
28 051,43 EUR
Dotacja:
28 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Według naszych obserwacji w miejscowości Ględy (woj. warmińsko-mazurskie) jednym z problemów jest niska świadomość i zaangażowanie mieszkańców/nek dotyczące ekologii i ochrony środowiska a także niewiele realizowanych inicjatyw o tej tematyce. Każda osoba mieszkająca w naszej wsi może zgłosić swoje propozycje na spotkaniu Rady Sołectwa dotyczące podziału funduszu sołeckiego, jednak mało osób z tego korzysta. Działalność w gminie związana jest głównie z klubami sportowymi, które wykorzystują ? budżetu gminy na zadania publiczne. Według ankiety przeprowadzonej w 2019 r. wśród 70 mieszkańców/nek wsi w wieku 18-75 lat tylko 30% segreguje odpady, a 65% używa jednorazowych woreczków foliowych. Jednocześnie według Banku Danych Lokalnych ilość produkowanych śmieci w naszej gminie w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła z 27,1 kg na osobę do aż 230,4 kg.

W ramach projektu rozwinęliśmy wiedzę mieszkańców/nek gminy dotyczącą zdrowego stylu życia, ekologii i postaw świadomego konsumenta/ki. Zorganizowaliśmy warsztaty z tworzenia środków czyszczących i kosmetyków w warunkach domowych, aby ograniczyć odpady z opakowań. Przeprowadziliśmy warsztaty z tworzenia materiałowych toreb, szycia woreczków na warzywa i tworzenia woskowijek. Zorganizowaliśmy wykład o nadmiernej produkcji śmieci, wpływie odpadów na środowisko i zdrowie człowieka oraz o alternatywach produktów jednorazowych – bidonach, naczyniach biodegradowalnych, woreczkach na pieczywo czy wielorazowych torbach na zakupy. Przeprowadziliśmy warsztaty “upcyklingu” – przerabiania tworzyw sztucznych i niepotrzebnych przedmiotów i ponownego ich wykorzystywania. Zrealizowaliśmy też warsztaty o zdrowym gotowaniu z lokalnych składników i ziół, wartości sezonowych produktów oraz o domowych przetworach. Aby promować zdrowy tryb życia, zorganizowaliśmy zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych oraz rozbudowaliśmy lokalne miejsce rekreacyjne dla najmłodszych – stworzyliśmy grę terenową o tematyce ekologicznej przy istniejącym placu zabaw.

Na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej możemy stwierdzić, że udało nam się zmienić nawyki konsumenckie, a także zwiększyła się wiedza mieszkańców/nek Ględ na tematy ekologiczne. Co więcej, osoby z gminy mogły się lepiej poznać i zintegrować (w tym międzypokoleniowo), dzięki wspólnym warsztatom – najmłodszy uczestnik miał 6 lat, a najstarszy 81 lat.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel