fbpx
Wiatr w żagle!
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Olkusz
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 217,00 EUR
Dotacja:
26 592,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele, ONW (osoby narażone na wykluczenie)

W powiecie olkuskim obecnie jest zarejestrowanych 275 tzw. Niebieskich Kart (procedura rozpoczynana w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie). Z raportu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu (2019) wynika, że w ponad 80 rodzinach przemoc fizyczna i psychiczna dotyka również dzieci. Brakuje w nich pozytywnych wzorów, rozmowy, zainteresowania rodziców. Z ankiety przeprowadzonej w grupie ponad 60 osób (m.in. ze świetlicy socjoterapeutycznej) wynika, że 90% pytanych nie otrzymuje żadnego wsparcia, ponad 80% uważa, że jest gorzej traktowana przez nauczycieli z powodu pochodzenia z rodzin dysfunkcyjnych, a ponad 90% uważa, że jest z tego powodu gorzej traktowana przez rówieśników.
Projekt odpowiada na brak wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i motywacyjnego dla dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie ze względu na życie w rodzinach dysfunkcyjnych i/lub zagrożonych wykluczeniem.
Dla dzieci i młodzieży zaplanowaliśmy bezpośrednie wsparcie psychologiczne i 8 grupowych warsztatów motywacyjnych. Uczestni(cz)kom od 13 lat umożliwimy też zaangażowanie w wolontariat w naszej świetlicy terapeutycznej, gdzie będą mogli/ły pomagać przy prowadzeniu zajęć dla młodszych dzieci. Poprowadzimy szkołę dla rodziców (8 spotkań) oraz warsztaty dla kadry pedagogicznej (4 spotkania). Opublikujemy „świadectwa” Ambasadorów Sukcesu oraz marzenia uczestników projektu „Mój wiatr w żagle”.
Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i/lub zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenie (rodzice, nauczyciele). W efekcie 80 osób (dzieci i młodzież) zyska nowe kompetencje społeczne i umiejętności radzenia sobie w trudnościach o podłożu rówieśniczym, rodzinnym i psychicznym, 40 rodziców pozna sposoby na pomoc dzieciom i nawiązanie z nimi lepszych relacji, 40 nauczycieli/lek pozna sposoby wsparcia uczniów i uczennic z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel