fbpx
Wielkopolska Akademia Równości
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Września
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
18-01-2021 - 30-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
28 359,00 EUR
Dotacja:
28 359,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, sieciowanie
Grupy docelowe:
mężczyźni, młodzież, społeczność lokalna

Wzorce patriarchalne i przemocowe stanowią ważny element życia codziennego i wychowania chłopców. Niosą ze sobą skutki w postaci dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. O ile rośnie liczba inicjatyw wspierających dziewczęta i kobiety, a ich świadomość przysługujących im praw jest coraz większa i ma przełożenie na działania praktyczne, o tyle inicjatyw, które uwrażliwiałyby mężczyzn na przejawy postaw seksistowskich, dyskryminacji lub przemocy wobec kobiet, jest niewiele.

W ramach projektu powstanie Wielkopolska Akademia Równości. Projekt obejmuje 6 gmin w pobliżu Poznania. Projekt w pierwszej kolejności przewiduje diagnozę środowisk patriarchalnych w tych gminach, którą uwzględniał ustalenia tej diagnozy. W ramach Akademii 10 osób zostanie przygotowanych do roli liderów działań antyprzemocowych i antydyskryminacyjnych. Ponadto, drugą grupą uczestników Akademii i odbiorcami działań liderów będzie około 30 chłopców i młodych mężczyzn. Wiedza i umiejętności uczestników będą rozwijane na bazie sztuki i za pomocą działań twórczych. Uczestnicy nagrają kilka etiud filmowych na temat różnych form dyskryminacji kobiet.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel