fbpx
Włączamy nowe narracje o świecie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
18-01-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
społeczeństwo

Projekt dotyczy problemu, jakim są dominujące narracje w Polsce na temat grup mniejszościowych oraz krajów globalnego Południa. Narracje te podtrzymują kolonialny porządek i bywają pełne pogardy, wynikają bowiem ze szczątkowej wiedzy o innych grupach i z uprzedzeń. Polityczno-medialne kampanie nienawiści wymierzone w uchodźców i uchodźczynie stworzyły szkodliwe ramy językowe do opisu mniejszości narodowych i etnicznych. Niedawna dyskusja internetowa po morderstwie George’a Floyda unaoczniła brak alternatywnego dyskursu w Polsce. Aby rzeczywiście zrozumieć rasizm należy uwzględnić (neo)kolonialne struktury i globalne współzależności. Niewiele jest jednak materiałów opisujących świat w narracji postkolonialnej bez „naznaczania innością” i egzotyzowania innych grup. Krzywdzące narracje są tak głęboko zakorzenione, że znajdujemy je nawet w podręcznikach szkolnych.

W ramach projektu przeprowadzono kampanię medialną i szereg działań edukacyjnych. Punktem wyjścia stało się badanie dominujących narracji 10 YouTuberów i YouTuberek opowiadających na swoich kanałach o świecie z perspektywy podróży czy mieszkania w krajach Południa. Na podstawie badania powstał raport, który posłużył do stworzenia 5 kampanii (filmy, artykuły, podkasty) stanowiących odpowiedź na materiały publikowane na YouTube. 14 lokalnych aktywistów i aktywistek wzięło udział w szkoleniach przygotowujących do reagowania na krzywdzące narracje na temat globalnego Południa, a następnie osoby te przygotowały różne lokalne służące upowszechnianiu narracji postkolonialnej. Przygotowano również 3 edycje kursu mailingowego oraz 3-dniowe wydarzenie edytowania Wikipedii, podczas którego uzupełniono polskojęzyczną wersję o 20 treści powiązanych z tematyką projektu, m.in. o rasizm strukturalny, postkolonializm, biały przywilej, ukryte uprzedzenia. W ramach projektu powstały również materiały dla nauczycieli i nauczycielek.

Dzięki projektowi w polskojęzycznym Internecie pojawiła się postkolonialna perspektywa opisu świata stanowiąca odpowiedź na dominujące w Polsce narracje na temat grup mniejszościowych oraz krajów globalnego Południa. W działaniach edukacyjnych wzięły udział 863 osoby, a we wszystkie działania bezpośrednio zaangażowano 1360 osób. Kadra pedagogiczna oraz osoby zajmujące się edukacją pozaformalną i aktywizmem na rzecz praw człowieka podniosły swoje kompetencje krytycznej analizy istniejących narracji i wprowadzania do nich perspektywy postkolonialnej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://youtu.be/iiL3a_1vFSw

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel