Włączamy nowe narracje o świecie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
18-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne
Grupy docelowe:
społeczeństwo

Dominujące narracje w Polsce na temat grup mniejszościowych oraz krajów globalnego Południa są groźne nie tylko z powodu występującej w nich mowy nienawiści. Narracja to sposób rozumienia rzeczywistości, a te dominujące obecnie podtrzymują kolonialny porządek.

Projekt przewiduje badanie dominujących narracji 10 YouTuberów/ek, którzy opowiadają o świecie z perspektywy podróży czy mieszkania w krajach Południa, a następnie przeprowadzenie kampanii medialnej i działań edukacyjnych. Z badania powstanie raport, a jego ustalenia posłużą do stworzenia 5 kampanii w odpowiedzi na materiały publikowane na YouTube (filmy, artykuły, podkasty). W ten sposób w polskojęzycznym Internecie pojawi się postkolonialna perspektywa opisu świata. Projekt przewiduje także szkolenia 14 lokalnych działaczy , którzy zostaną przygotowani do reagowania na krzywdzące narracje na temat globalnego Południa oraz zorganizowania kilkunastu wydarzeń w swoich społecznościach i w Internecie służących upowszechnianiu narracji postkolonialnej. Projekt obejmuje także otwarty kurs mailingowy oraz 3-dniowe wydarzenie edytowania Wikipedii, prowadzące do uzupełnienia polskojęzycznej wersji o 20 treści powiązanych z tematyką projektu, m.in. rasizm strukturalny, globalna Północ i Południe, postkolonializm, biały przywilej, ukryte uprzedzenia. W ramach projektu powstaną również materiały dedykowane nauczycielkom/om, pozwalające im rozmawiać na temat narracji podczas lekcji. Projekt przewiduje webinaria upowszechniające wyniki badania oraz materiały edukacyjne.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://youtu.be/iiL3a_1vFSw

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel