fbpx
Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Niewiesze
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 28-02-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
20 000,00 EUR
Dotacja:
18 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, wolontariat osób narażonych na wykluczenie, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności

Projekt odpowiada na problem wykluczenia osób w kryzysie bezdomności z Niewieszy i okolic, w tym wykluczenia z różnych obszarów aktywności społecznej oraz z rynku pracy. Izolację pogłębia fakt, że osoby te są postrzegane w bardzo stereotypowy sposób i stygmatyzowane przez społeczeństwo. Brakuje dedykowanych, praktycznych działań aktywizujących osoby w kryzysie bezdomności i integrujących je z lokalną społecznością. Projekt stanowi również odpowiedź na dość niskie zaangażowanie społeczne i zainteresowanie wolontariatem wśród mieszkańców i mieszkanek regionu, a także na skromną ofertę wolontariatu w trzecim sektorze. Osoby w kryzysie bezdomności często nie wiedzą, czym jest wolontariat, tymczasem może on stanowić uzupełnienie dostępnego wsparcia – obok schronienia czy pracy terapeutycznej.

W ramach projektu zorganizowano szkołę wolontariatu dla 40 osób (w 8 grupach) oraz wizytę studyjną do Wadowickiego Centrum Kultury i Środowiskowego Domu Samopomocy. Na zakończenie szkoły osoby uczestniczące w warsztatach przeprowadziły miniinicjatywy dla lokalnej społeczności – zaangażowały się w remont szkoły w Chechlach i OPS Rudziniec, prace naprawcze w Caritas Gliwice czy sprzątanie terenów przyrodniczych. Osoby uczestniczące w projekcie skorzystały również z poradnictwa i wsparcia psychologicznego oraz wzięły udział w cyklu spotkań grupy samopomocowej. Pracownicy i pracownice schroniska wzięli udział w trzech wzmacniających, anytywypaleniowych warsztatach. Podczas spotkań z przedstawicielami i przedstawicielkami samorządu podzielono się doświadczeniem z realizacji projektu i przedstawiono rekomendacje dotyczące zmiany polityki społecznej adresowanej do osób w kryzysie bezdomności, promując wdrażanie wolontariatu jako metody aktywizującej.

W rezultacie projektu 40 osób w kryzysie bezdomności z Niewieszy i okolic otrzymało konkretne wsparcie emocjonalne, psychologiczne oraz aktywizujące, a poprzez podjęcie pracy na rzecz lokalnej społeczności odzyskało poczucie własnej wartości, wpływu i sprawczości. Osoby uczestniczące w projekcie rozwinęły umiejętności współpracy, komunikacji, samodzielnego organizowania czasu. Projekt był również krokiem w kierunku zmiany postrzegania osób w kryzysie bezdomności przez mieszkańców i samorząd. Jednocześnie zwrócono uwagę decydentów i decydentek na to, że wolontariat może stanowić ważny element planu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel