Wolontariat i aktywność szansą osób bezdomnych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Niewiesze
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 28-02-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
20 000 EUR
Dotacja:
18 000 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, wolontariat osób narażonych na wykluczenie, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności

Osoby w kryzysie bezdomności nie posiadają wiedzy o tym czym jest wolontariat, jakie są korzyści z jego realizacji i o możliwości aktywności w tym obszarze. W Gliwickim Centrum Wolontariatu brakuje jednak oferty dla nich. Wolontariat może uatrakcyjnić życie codzienne osób w kryzysie bezdomności i pomóc im poczuć się potrzebnymi. Jako uzupełnienie dostępnego wsparcia w zakresie pracy nad wizerunkiem czy terapii uzależnień, wolontariat może być elementem planu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.
Celem projektu jest zaktywizowanie osób w kryzysie bezdomności poprzez promowanie wolontariatu i aktywności na rzecz osób bezdomnych i otoczenia.
Zorganizujemy Szkołę wolontariatu obejmującą szkolenie dla 8 grup po 5 osób, wizytę studyjną oraz warsztaty zakończone przeprowadzeniem mini-inicjatyw dla środowiska Schroniska dla osób Bezdomnych w Niewieszy. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z poradnictwa i wsparcia psychologicznego i wziąć udział w spotkaniach grupy samopomocowej. Pracownikom schroniska zaproponujemy szkolenie z arteterapii, pracy z trudnym klientem, a także przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Przeprowadzimy również wspólne szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy. Planujemy też Forum wymiany doświadczeń z samorządem – 3 spotkania, na których osoby uczestniczące w projekcie pokażą jaka nastąpiła wśród nich zmiana i przedstawimy rekomendacje dotyczące zmiany polityki społecznej i obywatelskiej adresowanej do osób w kryzysie bezdomności.
Działaniami obejmiemy 40 osób w kryzysie bezdomności, kobiet i mężczyzn ze Schroniska dla Bezdomnych w Niewieszy. Ich efektem będzie wzrost aktywności społecznej i rozwój osobisty osób uczestniczących, a także zmiana postrzegania osób w kryzysie bezdomności przez mieszkańców i samorząd.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel