fbpx
Wolontariat i samopomoc przeciw wykluczeniu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Pyskowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-05-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
12 420,00 EUR
Dotacja:
12 420,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności, seniorzy, społeczność lokalna, wolontariusze

Aktywność społeczna seniorów w województwie śląskim jest dość niska. Ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 2006-20 wynika, że choć wolontariat jest fundamentem aktywności społecznej, to jednak tylko 15% osób starszych z tego województwa angażuje się w takie działania. Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2011 r. zaangażowanie społeczne w tym regionie jest jeszcze niższe niż przeciętne w kraju i ma tendencję spadkową. Z naszych obserwacji wynikało, że wielu seniorów/ek z powiatu gliwickiego i tarnogórskiego chce się angażować w działalność społeczną, ale nie ma o niej wystarczającej wiedzy. Dodatkowo zauważyliśmy, że osoby w kryzysie bezdomności, mają niższe szanse na bycie aktywnymi obywatel(k)ami. Z naszych rozmów z osobami pracującymi z senior(k)ami lub osobami w kryzysie bezdomności wynikało, że widzą one potrzebę wspólnego działania na rzecz aktywności społecznej i widzą w niej wiele korzyści.
Odpowiadając na te potrzeby, przeprowadziliśmy serię warsztatów dotyczących aktywności społecznej, wolontariatu, funkcjonowania sektora pozarządowego i organizowania inicjatyw społecznych. Zorganizowaliśmy wyjazd edukacyjno-integracyjny, aby seniorzy i osoby w kryzysie bezdomności mogli się poznać oraz wymienić wiedzą i umiejętnościami. Osoby uczestniczące otrzymały indywidualne wsparcie mentorskie lub psychologiczne, które dotyczyło rozwoju osobistego i wsparcia w bieżących problemach. Uczestnicy/czki stworzyli 5 zespołów, każdy z nich stworzył pomysł na lokalną inicjatywę i z naszym wsparciem zrealizował ją w swojej społeczności. Sami przygotowali budżety tych działań, z których okazało się, że zaoszczędzili trochę pieniędzy. Wszyscy razem zdecydowali, że ta nadwyżka zostanie przeznaczona na inicjatywę, która realizowana była w bezpośrednim środowisku osób bezdomnych. Dzięki samodzielnemu podjęciu decyzji uczestnicy/czki poczuli jeszcze bardziej swoją moc sprawczą. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy warsztaty ewaluacyjne, na których uczestnicy/czki stworzyli rekomendacje dla lokalnego samorządu, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji pracujących z tymi grupami, aby ich działania były bardziej kompleksowe i dopasowane do potrzeb tych dwóch grup.
W trakcie realizacji projektu zauważyliśmy wśród uczestników/czek wzrost poziomu ich wiedzy oraz umiejętności w obszarze wolontariatu, a także wzrost motywacji do podejmowania tego typu działań. Widoczne także było zwiększenie poziomu zintegrowania obydwu grup.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel