fbpx
Wolontariat i samopomoc przeciw wykluczeniu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Pyskowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
12 420,00 EUR
Dotacja:
12 420,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
osoby w kryzysie bezdomności, seniorzy, społeczność lokalna, wolontariusze

Aktywność społeczna seniorów w województwie śląskim jest dość niska. Ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 2006-20 wynika, że choć wolontariat jest fundamentem aktywności społecznej, to jednak tylko 15% seniorów z tego województwa angażuje się w takie działania. Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2011 r. zaangażowanie społeczne w tym regionie jest jeszcze niższe niż przeciętne w kraju i ma tendencję spadkową. Z kolei według naszych obserwacji wielu seniorów/ek z powiatu gliwickiego i tarnogórskiego chce się angażować w działalność społeczną, ale nie ma o niej wystarczającej wiedzy. Dodatkowo osoby zagrożone wykluczeniem – osoby w kryzysie bezdomności, mają niższe szanse na bycie aktywnymi obywatel(k)ami. Z naszych rozmów z osobami pracującymi z z senior(k)ami lub osobami w kryzysie bezdomności wynika, że widzą one potrzebę wspólnego działania na rzecz aktywności społecznej. Z rozmów z senior(k)ami i osobami w kryzysie bezdomności wiemy, że widzą one wiele korzyści w wolontariacie.

Odpowiadając na te potrzeby, przeprowadzimy serię warsztatów dotyczących aktywności społecznej, wolontariatu, funkcjonowania sektora pozarządowego i organizowania inicjatyw społecznych. Zorganizujemy wyjazd edukacyjno-integracyjny tak, aby seniorzy i osoby w kryzysie bezdomności mogły się poznać oraz wymienić wiedzą i umiejętnościami. Każdy z uczestników/czek otrzyma indywidualne wsparcie mentora/ki lub psychologa/żki, które dotyczyć będzie rozwoju osobistego i wsparcia w bieżących problemach. Dodatkowo uczestnicy/czki stworzą 5 zespołów. Każdy z nich stworzy pomysł na lokalną inicjatywę, którą z naszym wsparciem zrealizuje w swojej społeczności. Na zakończenie projektu zorganizujemy warsztaty ewaluacyjne, na których uczestnicy/czki stworzą rekomendacje dla lokalnego samorządu, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji pracujących z tymi grupami, aby ich działania były bardziej kompleksowe i dopasowane do potrzeb tych dwóch grup.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel