fbpx
Wrocław przeciwko dyskryminacji migrantów
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
31 314,00 EUR
Dotacja:
27 196,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
migranci, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji migrantów i migrantek ze Wschodu. Na Dolnym Śląsku przed wybuchem wojny w Ukrainie mieszkało około 200 tys. osób z Ukrainy i Białorusi. Obecnie statystyki są wielokrotnie większe. Społeczność ta w życiu codziennym doświadcza uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na pochodzenie – m.in. trudności w kontaktach z instytucjami, nadużyć w miejscu pracy (zaniżone stawki wynagrodzeń, brak umów o pracę), problemów na rynku mieszkaniowym (niechęć najemców), a także ataków z nienawiści. Przyzwolenie na tego typu zachowania idzie z góry, m.in. od polityków stosujących antyukraińską retorykę. Jednocześnie problem ten właściwie nie istnieje w debacie publicznej – wydaje się mało istotny i zupełnie niezauważany, zwłaszcza na Dolnym Śląsku.

W ramach projektu Grantobiorca zorganizował warsztaty dziennikarskie dla grupy 28 osób z Białorusi i Ukrainy, które następne – w ramach konkursu na materiał dziennikarski o tematyce migranckiej – opowiedziały o swoich doświadczeniach. Odbyły się również dwa warsztaty antydyskryminacyjne dla około 34 osób. Migranci i migrantki mogli/ły skorzystać również z doradztwa indywidualnego w sprawach dotyczących dyskryminacji czy innych kwestiach związanych z doświadczeniem migracji. Grantobiorca przeprowadził badania społeczności dolnośląskich migrantów i migrantek po kątem doświadczanej przez nich dyskryminacji. Badanie stało się podstawą działań rzeczniczych na poziomie lokalnym oraz do kampanii informacyjnej w mediach.

Z projektu skorzystała przede wszystkim społeczność migrantów i migrantek z Ukrainy i Białorusi mieszkających we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, w tym uchodźczynie i uchodźcy polityczni z Białorusi. Osoby uczestniczące w warsztatach podniosły swoje umiejętności z zakresu rozpoznawania dyskryminacji i reagowania na nią, a także kompetencje samorzecznicze, tj. mówienia o swoich doświadczeniach oraz potrzebach własnym głosem. Problem dyskryminacji migrantów i migrantek na Dolnym Śląsku został nagłośniony, a badania na poziomie lokalnym pokazały skalę problemu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel