fbpx
Wrocław przeciwko dyskryminacji migrantów
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
31 314,00 EUR
Dotacja:
27 196,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania informacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
migranci, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Na Dolnym Śląsku mieszka około 200 tys. migrantów i migrantek z Ukrainy i Białorusi. Społeczność ta w życiu codziennym doświadcza uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na pochodzenie – m.in. trudności w kontaktach z instytucjami, nadużyć w miejscu pracy (zaniżone stawki wynagrodzeń, brak umów o pracę), problemów na rynku mieszkaniowym (niechęć najemców), a także ataków z nienawiści. Przyzwolenie na tego typu zachowania idzie z góry, m.in. od polityków stosujących antyukraińską retorykę. Jednocześnie problem ten właściwie nie istnieje w debacie publicznej – wydaje się mało istotny i zupełnie niezauważany, zwłaszcza na Dolnym Śląsku.

W ramach projektu Grantobiorca zorganizuje warsztaty dziennikarskie dla grupy 40 osób z Białorusi i Ukrainy, które następnie opowiedzą o swoich doświadczeniach, biorąc udział w konkursie na materiał dziennikarski o tematyce migranckiej. Odbędą się również dwa warsztaty antydyskryminacyjne dla około 40 osób. Grantobiorca przeprowadzi badania społeczności dolnośląskich migrantów i migrantek po kątem doświadczanej przez nich dyskryminacji, które staną się punktem wyjścia do działań rzeczniczych na poziomie lokalnym. Równolegle w mediach lokalnych przeprowadzona zostanie kampania informacyjna nt. skali problemu.

Z projektu skorzystają przede wszystkim migranci i migrantki z Ukrainy i Białorusi mieszkający we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, w tym uchodźczynie i uchodźcy polityczni z Białorusi – osoby korzystające już ze wsparcia Grantobiorcy. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów podniosą swoje kompetencje z zakresu rozpoznawania dyskryminacji i reagowania na nią, a także mówienia o swoich doświadczeniach własnym głosem. Innymi grupami, które skorzystają z projektu, będą władze i społeczność Dolnego Śląska. Problem dyskryminacji migrantów i migrantek zostanie nagłośniony, a badania na poziomie lokalnym pokażą skalę problemu i staną się podstawą pracy na rzecz przeciwdziałania dyskryminującym praktykom.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel